Site banner

Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Sáng ngày 07 tháng 01 năm 2020,  Đảng ủy xã Mỹ Thạnh tổ chức Hội nghị đảng bộ triển khai, học tập và thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí năm 2020. Đến dự có đồng chí Nguyễn Hoàng Thái – HUV - Bí thư Đảng ủy xã, có 178/190 đảng viên trong toàn đảng bộ cùng tham dự đạt tỷ lệ 93,7%. Các đại biểu đã được nghe báo cáo viên quán triệt nội dung Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  Đồng thời triển khai Nghị quyết số 52-NT/TW, ngày 27/09/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Hoàng Thái – HUV- Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng là nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu các đồng chí phải nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Chuyên đề, làm cơ sở tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng và hành động. Qua đó chỉ đạo Ban tuyên giáo phối hợp các chi bộ, đoàn thể và báo cáo viên của xã tiếp tục tổ chức tuyên truyền chuyên đề năm 2020 đến đoàn viên – hội viên và quần chúng nhân dân trong quý I năm 2020./.

Tin khác