Site banner

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội pham

Ngày 03 tháng 7 năm 2015, Đảng ủy xã Mỹ Thạnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính Trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Đến dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Thái, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã, cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ, các ngành, đoàn thể và Bí thư Chi bộ, Công an viên phụ trách ấp tham dự.

(ông Lê Văn Ngọc, Bí thư chi bộ ấp Nghĩa Huấn thảo luận tại hội nghị)

Sau khi tiếp thu Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính Trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới”, Đảng ủy xã đã xây dựng Chương trình hành động số 03-CTr/ĐU ngày 09 tháng 4 năm 2011, Ủy ban nhân dân xã xây dựng Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2011 thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị và tổ triển khai trong cả hệ thống chính trị, đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân. Qua 5 năm thực hiện, dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Ủy ban nhân dân, vai trò nồng cốt tham mưu của lực lượng Công an xã và công tác phối hợp của các đoàn thể, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực, phạm pháp hình sự xảy ra 19 vụ (giảm 12,09%), tệ nạn xã hội xảy ra 78 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 145 đối tượng với số tiền 139 triệu đồng, quần chúng nhân dân đã cung cấp 314 tin phản ánh về tình hình an ninh trật tự, trong đó có 256 tin có giá trị giúp lực lượng công an làm tốt công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, lực lượng công an-quân sự tổ chức tuần tra 681 lượt với 2.769 lực lượng tham gia. Các tổ chức nồng cốt thường xuyên được cũng cố về tổ chức và nâng chất về hoạt động, vai trò của Mặt trận, các đoàn thể trong công tác vận động toàn dân tham gia thực hiện các phòng trào hành động cách mạng ở địa phương từng bước được nâng lên, đặc biệt là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, kết quả năm 2011 xã Mỹ Thạnh được công nhận xã văn hóa và hàng năm đều được nâng chất, tình hình kinh tế-xã hội của địa phương ngày càng phát triển, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân hàng năm được nâng lên khá rõ nét, diện mạo nông thôn từng bước thay đổi, nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

(ông Nguyễn Thanh Huy, Chủ tịch HCCB phát biểu tham luận tại hội nghị)

(ông Nguyễn Hoàng Thái, Bí thư Đảng ủy phát biểu kết luận chỉ đạo)

Tuy bên cạnh những mặt đạt được thì công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn xã vẫn còn nhiều khó khăn, phức tạp, khó lường do địa bàn đông dân cư, giáp ranh với Thành Phố Bến Tre, đây là điều kiện dễ phát sinh tội phạm, vai trò tham mưu của lực lượng công an chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, đặc biệt là công an viên phụ trách ấp, công tác tuyên truyền vận động của mặt trận các đoàn thể tuy có đổi mới nhưng thiếu chiều sâu, ý thức phòng chống và tố giác tội phạm trong nhân dân còn nhiều hạn chế, cơ chế chính sách đối với lực lượng công an xã còn nhiều bất cập. Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Nguyễn Hoàng Thái yêu cầu trong thời gian tới lực lượng công an xã không ngừng cũng cố về mặt tổ chức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tham mưu tốt cho Đảng ủy lãnh đạo có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, hạn chế thấp nhất phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội, không để trọng án xảy ra, giữ vững địa bàn trong sạch về an ninh trật tự. Các ngành, đoàn thể, các chi bộ phải xem công tác phòng chống tội phạm là của cả hệ thống chính trị, không khoán trắng cho lực lượng công an, phải xem công tác phòng chống tội phạm là nhiệm vụ chính trị ưu tiên hàng đầu trong mọi hoạt động của ngành, đoàn thể, ấp, kiên quyết không để tội phạm phát sinh thành điểm nóng làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, làm mất lòng tin đối với nhân dân./.

TD

Tin khác