Site banner

Văn bản Chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Đính kèm tập tin
41 2 495/QĐ-UBND 05/05/2015 Quyết định xếp ngạch, bậc lương Phan Thị Ngọc Rí PDF icon qd.pdf
42 1 424/QĐ-UBND 15/04/2015 Quyết định nâng lương trước hạn Nguyễn Khắc Hoàng PDF icon qd.pdf
43 2/QĐ-UBND 09/01/2015 Quyết định về việc thành lập ban vận động giải phóng mặt bằng công trình lộ thanh niên và lộ hẽm ấp căn cứ PDF icon qd.pdf
44 1/QĐ-UBND 06/01/2015 Quyết định về việc ban hành danh mục hồ sơ của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh năm 2015 PDF icon qd.pdf
45 354/QĐ-UBND 30/01/2015 Quyết định về việc xếp phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách Đặng Thị Yến Xuân PDF icon qd_16.pdf
46 349/QĐ-UBND 30/01/2015 Quyết định về việc xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ Phạm Thanh Diễn PDF icon qd_15.pdf
47 6 682/QĐ-UBND 08/10/2014 Quyết định về việc tuyển dụng và xếp ngạch, bậc lương đối với công chức Nguyễn Văn Thống PDF icon qd_14.pdf
48 6 696/QĐ-UBND 08/10/2014 Quyết định về việc tuyển dụng và xếp ngạch, bậc lương đối với công chức Nguyễn Huỳnh Phước PDF icon qd_13.pdf
49 6 675/QĐ-UBND 08/10/2014 Quyết định về việc tuyển dụng công chức cấp xã Nguyễn Ngọc Thanh PDF icon qd_12.pdf
50 6 192/QĐ-UBND 06/09/2014 Quyết định về việc xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ Nguyễn Thanh Huy PDF icon qd_11.pdf
51 5 954/QĐ-UBND 18/08/2014 Quyết định về việc nâng bậc lương đối với cán bộ Võ Kim Hoàng PDF icon qd_10.pdf
52 4 871/QĐ-UBND 11/07/2014 Quyết định về việc xếp phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách Huỳnh Duy Khánh PDF icon qd_9.pdf
53 4 397/QĐ-UBND 04/06/2014 Quyết định về việc xếp phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách Nguyễn Thị Hiếu Ân PDF icon qd_8.pdf
54 5 643/QĐ-UBND 29/07/2014 Quyết định về việc xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ Nguyễn Hồng Sơn PDF icon qd_7.pdf
55 5 633/QĐ-UBND 29/07/2014 Quyết định về việc xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ Ngô Mộng Quyên PDF icon qd_6.pdf
56 4 548/QĐ-UBND 20/06/2014 Quyết định về việc nâng bậc lương đối với cán bộ Huỳnh Ngọc Minh PDF icon qd_5.pdf
57 4 538/QĐ-UBND 19/06/2014 Quyết định về việc nâng bậc lương đối với công chức Trần Thanh Phương PDF icon qd_4.pdf
58 4 014/QĐ-UBND 22/05/2014 Quyết định về việc xếp phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách Phạm Thị Thanh Tuyền PDF icon qd_3.pdf
59 3 786/QĐ-UBND 07/05/2014 Quyết định xếp lương đối với cán bộ Nguyễn Thanh Huy PDF icon qd_2.pdf
60 3 113/QĐ-UBND 11/04/2014 Quyết định nâng lương trước hạn đối với cán bộ Ngô Mộng Quyên PDF icon qd.pdf