Site banner

Tin hoạt động

Ngày đăng: 28/06/2017
Ban Biên tập giới thiệu thông báo chương trình kỳ họp lần thứ 5 Hội đồng nhân dân xã Mỹ Thạnh, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 với tập tin đính kèm
Ngày đăng: 30/05/2017
Sáng ngày 30 tháng 5 năm 2017, Đoàn giảng viên Trường Chính trị tỉnh Bến Tre do ông Trần Trung Dung, Hiệu phó Trường chính trị làm trưởng đoàn cùng với khoa Lý luận và khoa dân vận có buổi khảo sát làng nghề kềm kéo và làng nghề bánh tráng tại xã Mỹ Thạnh.
Ngày đăng: 19/05/2017
Chiều ngày 15 tháng 5 năm 2017, Thường trực Hội đồng nhân dân Huyện Giồng Trôm do ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện làm Trưởng đoàn, cùng Ban Pháp chế, Ban Kinh tế-xã hội Hội đồng nhân dân huyện và Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện có buổi khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Bến Tre giai đoạn 2017-2020 đối với Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh
Ngày đăng: 16/05/2017
Ban Biên tập giới thiệu thông báo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp lần thứ 5, Hội đồng nhân dân xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.