Site banner

Tin hoạt động

Ngày đăng: 18/01/2017
Ủy ban nhân dân xã Thông báo lịch trực tết của lãnh đạo và cán bộ, công chức trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017
Ngày đăng: 22/11/2016
Căn cứ khoản 3, điều 80, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ biên bản họp liên tịch giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ngày 11 tháng 11 năm 2016. Thường trực Hội đồng nhân dân xã thông báo dự kiến chương trình kỳ họp lần thứ IV, Hội đồng nhân dân xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 với những nội dung cụ thể như sau: