Site banner

Thông báo lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 16/01/2017 đến ngày 21/01/2017)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

Thứ hai

16/01

- 7h: Đ/c Chủ tịch họp giao ban Công an, quân sự.

Phòng họp UBND

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự Đại hội Đoàn thanh niên xã Mỹ Thạnh nhiệm kỳ 2017-2022.

HT.Trường THCS

Phạm Viết Chánh

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự họp chấm điểm thi đua năm 2016, Cụm thi đua 3.

UBND Phước Long

- 15h30: Đ/c Phó Chủ tịch dự nghiệm thu công trình Nhà trung chuyển rác.

Tại công trình

 

Thứ ba

17/01

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch hỗ trợ thu nợ thuế ngoài quốc doanh năm 2016.

Hộ kinh doanh

- 13h30: Đ/c Chủ tịch họp Hội đông Thi đua, khen thưởng xét khen thưởng tổng kết năm 2016.

Phòng họp UBND

 

Thứ tư

18/01

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự họp mặt “Mừng Đảng, mừng Xuân” năm 2017 ở huyện.

HT.UBND huyện

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch tham dự làm việc với ông Phan Tấn Bời, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, ông Nguyễn Văn Thế ấp 7 về việc cấp sai thửa đất.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Phó Chủ tịch dự tổng kết hoạt động Hội Khuyến học xã năm 2016.

Phòng họp UBND

 

Thứ năm

19/01

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch hỗ trợ làm việc thu nợ thuế ngoài quốc doanh năm 2016 và thu thuế môn bài năm 2017.

Hộ kinh doanh

- 15h: Đ/c Chủ tịch + Phó Chủ tịch tổ chức họp mặt “Mừng Đảng, mừng Xuân” Đinh Dậu năm 2017.

UBND xã

 Thứ sáu

20/01

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự tổng kết công tác Công an năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017.

Phòng họp UBND

- 15h30: Đ/c Chủ tịch họp Tổ một cửa.

Phòng họp UBND

 Thứ bảy

21/01

- 7h30: Đ/c Chủ tịch trực giải quyết hành chính.

UBND xã

 

          - Ngoài thời gian trên nếu có công việc đột xuất phát sinh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã sẽ phân công trực giải quyết công việc tại cơ quan và kịp thời phối hợp với các ngành, đoàn thể để thực hiện./.

Tập tin đính kèm: 

Tin khác