Site banner

Thông báo lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 30/10/2017 đến ngày 03/11/2017)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ hai

30/10

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự hội ý các thường trực.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Phó Chủ tịch dự họp giao ban khối vận.

Phòng họp UBND

 

Thứ ba

31/10

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch hỗ trợ thu nợ thuế ngoài quốc doanh.

Hộ kinh doanh

- 13h30: Đ/c Phó Chủ tịch kiểm tra hộ chăn nuôi heo ấp 5.

Hộ chăn nuôi

 

Thứ tư

01/11

- 7h30: Đ/c Chủ tịch họp Hội đồng tư vấn xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 4 hộ dân ấp 7, Nghĩa Huấn.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Phó Chủ tịch hướng dẫn làm hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp 1 lần theo Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Phòng họp UBND

 

 

Thứ năm

02/11

- 7h30: Đ/c Chủ tịch họp vận động bà Mai Thị Cẩm Lệ, ấp 7 thực hiện việc định giá tài sản.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch xác minh thực địa để hòa giải tranh chấp ranh giới thửa đất giữa ông Nguyễn Hào Hiệp và ông Trần Văn Phải ấp Nghĩa Huấn.

 

Ấp Nghĩa Huấn

 

Thứ sáu

03 /11

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị khách hàng và thanh toán tiền điện qua ngân hàng.

HT. Điện lực

Giồng Trôm

- 15h: Đ/c Chủ tịch dự họp tuần Tổ một cửa.

Phòng họp UBND

- Ngoài thời gian trên nếu có công việc đột xuất phát sinh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã sẽ phân công trực giải quyết công việc tại cơ quan và kịp thời phối hợp với các ngành, đoàn thể để thực hiện./.       

Tin khác