Site banner

Thông báo lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 21/12 đến ngày 26/12/2015)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

Thứ hai

21/12

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự họp giao ban các thường trực.

Phòng họp UBND

- 9h: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT hội ý thường trực Ủy ban nhân dân.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự họp bàn một số nội dung liên quan đến Chợ Mỹ Lồng.

HT. UBND huyện

- 13h30: Đ/c PCT-KT dự họp Hội Khoa học cầu đường để thống nhất thi công cầu Tổ 6, ấp 6.

Hội KHCĐ tỉnh

 

 

 

 

Thứ ba

22/12

- 7h30: Đ/c Chủ tịch kiểm tra công tác bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ VII (Tỉnh, huyện kiểm tra).

Phòng họp UBND

- 7h30: Đ/c PCT-KT dự khởi công đỗ bê tông đường vào Nhà văn hóa ấp Bến Đò.

Tại công trình

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự Ngày Hội Quốc phòng toàn dân ấp Bến Đò.

Nhà văn hóa

ấp Bến Đò

- 13h30: Đ/c PCT-KT dự giao lưu bóng chuyền với Phòng Tham mưu Tỉnh đội.

Trường THCS

Mỹ Thạnh

- 13h30: Đ/c PCT-VH kiểm tra công tác công khai ra dân kết quả tổng điều tra hộ nghèo ở các ấp.

Văn phòng ấp

 

Thứ tư

23/12

- 7h30: Đ/c Chủ tịch kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ VII (2015-2018) các ấp (01 ngày).

Điểm bầu cử các ấp

- 7h30: Đ/c PCT-KT dự Hội nghị tống kết công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường năm 2015 ở huyện.

HT. UBND huyện

- 13h30: Đ/c PCT-VH họp Ban chỉ đạo giảm nghèo công bố kết quả tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020.

 

Phòng họp UBND

 

Thứ năm

24/12

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT dự họp Hội đồng nhân dân xã kỳ họp lần thứ 14 khóa X.

Nhà văn hóa

- 13h30: Đ/c PCT-KT kiểm tra môi trường hộ chăn nuôi ấp 6.

Hộ chăn nuôi

 

Thứ sáu

25/12

- 7h30: Đ/c PCT-KT kiểm tra công tác giải tỏa Chợ.

Điểm bầu cử

- 13h30: Đ/c PCT-KT mời làm việc các hộ dân hai bên dãy phố Chợ để vận động cam kết không lấn lòng, lề đường.

Phòng họp UBND

 

Thứ bảy

26/12

- 7h30: Đ/c Chủ tịch kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ VII (2015-2018) ở các ấp.

Điểm bầu cử các ấp

- 7h: Đ/c PCT-KT trực giải quyết hành chính

UBND xã

Chủ nhật

27/12

- 7h: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT kiểm tra công tác bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ VII (2015-2018) ở các ấp.

Điểm bầu cử

Tin khác