Site banner

Thông báo lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 09/5/2016 đến ngày 14/5/2016)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

Thứ hai

09/5

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT dự tiếp xúc cử tri đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc.

UBND xã

Phong Nẫm

- 13h30: Đ/c PCT-VH triển khai kế hoạch tổ chức Lễ Giỗ Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng.

Phòng họp UBND

 

Thứ ba

10/5

- 7h30: Đ/c PCT-KT hỗ trợ vận động thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2016.

Hộ dân

- 13h30: Đ/c PCT-KT dự gặp gỡ, tiếp xúc cử tri ấp Cái Tắc.

Nhà văn hóa ấp

- 13h30: Đ/c PCT-VH hỗ trợ vận động thực hiện Dự án Washoba ấp Nghĩa Huấn.

Hộ dân

 

Thứ tư

11/5

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT dự tiếp xúc cử tri đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện tiếp xúc.

UBND xã

Phong Nẫm

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT họp Thành viên Ủy ban nhân dân tháng 5/2016.

Phòng họp UBND

 

 

Thứ năm

12/5

- 7h30: Đ/c PCT-KT dự khởi công xây dựng cầu liên tổ 6, 7 ấp Cái Chốt.

Tại công trình

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự gặp gỡ, tiếp xúc cử tri ấp Nghĩa Huấn.

Miếu Bà Đen

-18h30: Đ/c Chủ tịch dự gặp gỡ, tiếp xúc cử tri ấp Căn Cứ.

Văn phòng ấp

 

Thứ sáu

13/5

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT dự triển khai công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT dự họp bàn giao chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

Phòng họp UBND

- 18h30: Đ/c PCT-KT dự gặp gỡ, tiếp xúc cử tri ấp Chợ.

Văn phòng ấp

Thứ bảy

14/5

- 7h30: Đ/c Chủ tịch trực giải quyết hành chính.

UBND xã

 

          - Ngoài thời gian trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã trực giải quyết công việc tại cơ quan; Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, Đoàn thể phối hợp thực hiện./.

 

Tin khác