Site banner

Thông báo lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 10/10/2016 đến ngày 15/10/2016)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

Thứ hai

10/10

- 7h: Đ/c Chủ tịch họp giao ban Công an, Quân sự.

Phòng họp UBND

- 8h: Đ/c Chủ tịch dự họp giao ban các thường trực.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + Phó Chủ tịch triển khai dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017.

Phòng họp UBND

 

Thứ ba

11/10

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự hội thảo bàn giải pháp xây dựng nông thôn mới.

HT.UBND huyện

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự hướng dẫn lập hồ sơ công việc cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã.

Phòng họp UBND

 

Thứ tư

12/10

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự triển khai kế hoạch thu gôm, xử lý rác thải.

Phòng họp UBND

- 14h: Đ/c Phó Chủ tịch vận động thu nợ công trình giao thông nông thôn năm 2015 ấp Căn Cứ.

Hộ dân

 

Thứ năm

13/10

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự sơ kết 9 tháng đầu năm 2016 hoạt động Ban chỉ đạo 422, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy.

Nhà văn hóa

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch hỗ trợ thu nợ thuế ngoài quốc doanh.

Hộ kinh doanh

- 13h30: Đ/c Phó Chủ tịch họp Chi bộ Cơ quan.

Phòng họp UBND

 

Thứ sáu

14/10

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + Phó Chủ tịch dự sơ kết tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2016.

Phòng họp UBND

- 15h30: Đ/c Chủ tịch dự họp tuần “Tổ một cửa”.

Phòng họp UBND

 Thứ bảy

15/10

- 7h30: Đ/c Chủ tịch trực giải quyết hành chính.

UBND xã

 

          - Ngoài thời gian trên nếu có công việc đột xuất phát sinh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã sẽ phân công trực giải quyết công việc tại cơ quan và kịp thời phối hợp với các ngành, đoàn thể để thực hiện./.

 

Tin khác