Site banner

Thông báo lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 12/12/2016 đến ngày 17/12/2016)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

Thứ hai

12/12

- 7h30: Đ/c Chủ tịch họp giao ban Công an, Quân sự.

Phòng họp UBND

- 8h30: Đ/c Chủ tịch dự họp giao ban các thường trực.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Phó Chủ tịch dự họp giao ban khối Mặt trận.

Phòng họp UBND

 

Thứ ba

13/12

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch giám sát công trình lộ vào Nhà máy phát điện Đồng khởi ấp Nghĩa Huấn và Nhà trung chuyển rác thải ở ấp Chợ.

Tại công trình

- 13h30: Đ/c Phó Chủ tịch dự họp Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh chuẩn bị cho Đại hội Hội Cựu chiến binh.

Phòng họp UBND

 

Thứ tư

14/12

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch dự tập huấn xây dựng đời sống văn hóa.

TT. Bồi dưỡng

Chính trị huyện

- 13h30: Đ/c Phó Chủ tịch họp Chi bộ Cơ quan.

Phòng họp UBND

 

Thứ năm

15/12

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 và Hội trại tòng quân.

               

Phòng họp UBND

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch hỗ trợ thu nợ thuế ngoài quốc doanh.

Hộ kinh doanh

 Thứ sáu

16/12

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch dự tổng kết hoạt động Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi huyện năm 2016.

HT. UBND huyện

 

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + Phó Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Đảng bộ năm 2016.

Nhà văn hóa

 Thứ bảy

17/12

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch trực giải quyết hành chính.

UBND xã

Ngoài thời gian trên nếu có công việc đột xuất phát sinh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã sẽ phân công trực giải quyết công việc tại cơ quan và kịp thời phối hợp với các ngành, đoàn thể để thực hiện./.

Tập tin đính kèm: 

Tin khác