Site banner

Thông báo lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 14/11/2016 đến ngày 19/11/2016)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

Thứ hai

14/11

- 7h: Đ/c Chủ tịch họp giao ban Công an, Quân sự.

Phòng họp UBND

- 8h: Đ/c Chủ tịch dự họp giao ban các thường trực.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Phó Chủ tịch làm việc với Ban Giám hiệu 3 trường để thống nhất ngày tổ chức lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Phòng họp UBND

 

Thứ ba

15/11

- 7h30: Đ/c Chủ tịch tham dự bình nghị NV/QS năm 2017 ở ấp 7.

Nhà văn hóa ấp

- 13h30: Đ/c Chủ tịch họp Chi bộ Công an.

Phòng họp Công an

- 13h30: Đ/c Phó Chủ tịch dự họp Chi bộ cơ quan.

Phòng họp UBND

- 15h30: : Đ/c Chủ tịch tham dự bình nghị NV/QS năm 2017 ở ấp 6.

Văn phòng ấp

- 18h30: Đ/c Chủ tịch tham dự bình nghị NV/QS năm 2017 ở ấp Căn Cứ.

Văn phòng ấp

 

Thứ tư

16/11

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch hỗ trợ thu nợ thuế ngoài quốc doanh.

Hộ kinh doanh

- 13h30: Đ/c Chủ tịch tham dự bình nghị NV/QS năm 2017 ở ấp Nghĩa Huấn.

Văn phòng ấp

- 18h30: Đ/c Chủ tịch tham dự bình nghị NV/QS năm 2017 ở ấp Chợ.

Văn phòng ấp

 

Thứ năm

17/11

- 7h30: Đ/c Chủ tịch họp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật.

Phòng họp UBND

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch dự hội nghị khách hàng và sơ kết Đề án thí điểm thu thập chỉ số công tơ từ xa ứng dụng công nghệ PLC năm 2016.

UBND Bình Thành

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự hòa giải tranh chấp tài sản trên đất (cây dừa) giữa ông Huỳnh Minh Thế với bà Huỳnh Thị Vui ấp 5.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Phó Chủ tịch làm việc Ban quản lý Đền thờ Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng.

Phòng họp UBND

 Thứ sáu

18/11

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + Phó Chủ tịch dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trường THCS

Phạm Viết Chánh

- 15h30: Đ/c Chủ tịch họp tuần Tổ một cửa.

Phòng họp UBND

 Thứ bảy

19/11

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch trực giải quyết hành chính.

UBND xã

 

          - Ngoài thời gian trên nếu có công việc đột xuất phát sinh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã sẽ phân công trực giải quyết công việc tại cơ quan và kịp thời phối hợp với các ngành, đoàn thể để thực hiện./.

Tập tin đính kèm: 

Tin khác