Site banner

Thông báo lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã

 

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 12/9/2016 đến ngày 17/9/2016)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

Thứ hai

12/9

- 7h: Đ/c Chủ tịch họp giao ban Công an, Quân sự.

Phòng họp CA

- 8h: Đ/c Chủ tịch họp giao ban các thường trực.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Phó Chủ tịch dự hội thảo chương trình liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản chủ lực trên địa bàn huyện.

HT. UBND huyện

- 14h30: Đ/c  Chủ tịch họp bàn giao chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

Phòng họp UBND

 

 

 

Thứ ba

13/9

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự tập huấn chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 (1 ngày).

Sở KH-CN tỉnh

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch dự họp thống nhất 1 số nội dung liên quan đến việc giao đất của 7 hộ dân xã Mỹ Thạnh.

Phòng tiếp dân

- 8h30: Đ/c Phó Chủ tịch triển khai kế hoạch vận động giải phóng mặt bằng lộ ấp 7.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Phó Chủ tịch dự hội nghị tổng kết 10 năm công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

HT. UBND huyện

 

Thứ tư

14/9

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế năm 2016 (01 ngày).

TT. Bồi dưỡng

Chính trị huyện

- 13h30: Đ/c Phó Chủ tịch dự họp cùng khối vận thống nhất danh sách hộ dân cần hỗ trợ dụng cụ chứa nước ngọt.

Phòng họp UBND

 

Thứ năm

15/9

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế năm 2016 (01 ngày).

TT. Bồi dưỡng

Chính trị huyện

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch dự tập huấn chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 (01 ngày)

Sở KH-CN tỉnh

Thứ sáu

16/9

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự tập huấn chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 (1 ngày).

Sở KH-CN tỉnh

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch dự tập huấn chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 (1 ngày).

Sở KH-CN tỉnh

 Thứ bảy

17/9

- 7h30: Đ/c Chủ tịch trực giải quyết hành chính.

UBND xã

 

          - Ngoài thời gian trên nếu có công việc đột xuất phát sinh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã sẽ phân công trực giải quyết công việc tại cơ quan và kịp thời phối hợp với các ngành, đoàn thể để thực hiện./.

Tin khác