Site banner

Thông báo lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND xã

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 3/7/2017 đến ngày 7/7/2017)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

Thứ hai

3/7

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự họp giao ban các thường trực.

Phòng họp UBND

- 8h30: Đ/c Chủ tịch tham dự cùng Đoàn kiểm tra hồ sơ nâng chất ấp văn hóa, ấp Cái Chốt.

Văn phòng ấp

- 13h30: Đ/c Chủ tịch tham dự cùng Đoàn kiểm tra hồ sơ nâng chất ấp văn hóa, ấp Căn Cứ.

Văn phòng ấp

 

Thứ ba

4/7

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch hỗ trợ làm việc thu nợ thuế ngoài quốc doanh.

Hộ kinh doanh

- 13h30: Đ/c Chủ tịch trực giải quyết hành chính.

UBND xã

 

Thứ tư

5/7

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + Phó Chủ tịch tham dự kiểm tra nâng chất danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa”, “Ấp văn hóa”, Ấp văn hóa 3 năm liên tục” năm 2017 (Huyện kiểm tra).

Phòng họp UBND +

Văn phòng các ấp

- 13h30: Đ/c Chủ tịch trực giải quyết hành chính

UBND xã

 

Thứ năm

6/7

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + Phó Chủ tịch tham dự Đại hội Công đoàn cơ sở xã nhiệm kỳ 2017-2022.

Nhà văn hóa xã

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự họp Hội đồng tư vấn xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho ông Nguyễn Văn Bảy, ấp 7.

Phòng họp UBND

 

Thứ sáu

7/7

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch dự kiểm tra công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm 6 tháng đầu năm 2017 (Huyện kiểm tra).

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + Phó Chủ tịch dự họp Cấp ủy tháng 7/2017.

Phòng họp UBND

 - Ngoài thời gian trên nếu có công việc đột xuất phát sinh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã sẽ phân công trực giải quyết công việc tại cơ quan và kịp thời phối hợp với các ngành, đoàn thể để thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm: 

Tin khác