Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   573 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày  23  tháng   10  năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 26/10 đến ngày 31/10/2015)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

Thứ hai

26/10

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự tập huấn bồi dưỡng kỹ năng tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2015 (03 ngày).

Trường Trung cấp

Nghề Bến Tre

- 13h30: Đ/c PCT-KT làm việc với Chi ủy ấp Chợ về vấn đề đường thoát nước khu Chợ.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-VH dự họp Chi bộ Trường Trung học cơ sở Mỹ Thạnh.

Trường THCS

Mỹ Thạnh

 

 

Thứ ba

27/10

- 7h30: Đ/c PCT-VH dự giải quyết các vấn đề về khắc phục môi trường cơ sở bún ông Vũ ấp Nghĩa Huấn theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện.

Phòng họp UBND

- 7h30: Đ/c PCT-KT dự họp giải quyết vướng mắc Dự án BOT Chợ Mỹ Lồng, xã Mỹ Thạnh.

HT. UBND huyện

- 13h30: Đ/c PCT-KT + PCT-VH họp Chi bộ tháng 10/2015.

Phòng họp UBND

 

 

Thứ tư

28/10

- 7h30: Đ/c PCT-KT đưa lực lượng thực hiện ngày “vệ sinh môi trường” cắt cỏ, trồng cây lộ liên xã Mỹ Thạnh-Thuận Điền (tuyến ấp 7).

Lộ liên xã

Mỹ Thạnh-Thuận Điền

- 7h30: Đ/c PCT-VH họp triển khai, hướng dẫn lập hồ sơ cho đối tượng khuyết tật.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-KT vận động giải tỏa mặt bằng tỉnh lộ 885 (Đoạn Mỹ Thạnh).

Hộ dân 02 bên

Tỉnh lộ 885

- 13h30: Đ/c PCT-VH phối hợp vận động đối tượng cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

Hộ gia đình

 

 

Thứ năm

29/10

- 7h30: Đ/c Chủ tịch tham dự cùng Ban thường vụ làm việc với MTTQ xã.

Phòng họp UBND

- 7h30: PCT-KT dự sơ kết 9 tháng đầu năm 2015 về phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn huyện.

HT. UBND huyện

- 13h30: PCT-KT vận động giải tỏa mặt bằng tỉnh lộ 885 (Đoạn Mỹ Thạnh).

Hộ dân 02 bên

Tỉnh lộ 885

- 13h30: Đ/c PCT-VH phối hợp vận động học sinh Trường THCS Mỹ Thạnh bỏ học trở lại lớp.

Hộ gia đình

Thứ sáu

30/10

- 7h30: Đ/c PCT-VH họp triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch họp Tổ kiểm tra thực hiện Công văn 1377 của Tỉnh ủy.

Phòng họp UBND

- 15h: Đ/c Chủ tịch họp “Tổ một cửa”.

Phòng họp UBND

- 15h: Đ/c PCT-KT nghiệm thu công trình bê tông các lộ hẽm ấp Căn Cứ.

Tại công trình

Thứ bảy

31/10

- 7h30: Đ/c Chủ tịch trực giải quyết hành chính

UBND xã

   - Ngoài thời gian trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã trực giải quyết công việc tại cơ quan; Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, Đoàn thể phối hợp thực hiện./.                                                                        

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet. 15b.

 

  Đã ký

Phạm Thanh Diễn

 

 

 

 

 

Tin khác