Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:   859 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày  19  tháng   12  năm 2014

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 22/12 đến ngày 27/12/2014)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

 

Thứ hai

22/12

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự hội ý Ban Thường vụ đầu tuần.

Phòng họp UBND

- 9h: Đ/c Chủ tịch + 02 Phó Chủ tịch UBND hội ý đầu tuần.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT-UBND dự họp cấp ủy tháng 12/2014.

Phòng họp UBND

 

Thứ ba

23/12

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự bế giảng lớp tập huấn bồi dưỡng cán bộ thuộc Ban Thường vụ huyện ủy quản lý (1 ngày)

TT. Bồi dưỡng

Chính trị huyện

- 7h30: Đ/c PCT-KT dự khởi công bê tông lộ Tổ 26 ấp Chợ

Tại công trình

- 7h30: Đ/c PCT-VH dự Đại hội Hội Đông y nhiệm kỳ 2014-2019.

Nhà văn hóa

- 13h30: Đ/c PCT-KT Dự họp thẩm tra văn bản chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng nhân dân cuối năm 2014.

Phòng họp UBND

Thứ tư

24/12

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự tổng kết công tác phối hợp giữa Công an và Trường Trung học cơ sở Mỹ Thạnh năm 2014.

Phòng họp UBND

- 7h30: Đ/c PCT-VH kiểm tra tiến độ thi công nhà tình nghĩa ở ấp 5, 6.

Tại hộ gia đình

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT-UBND dự hội nghị tổng kết năm 2014 Đảng ủy.

Nhà văn hóa

 

Thứ Năm

25/12

 

 

- 7h30: Đ/c PCT-KT dự hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật về hợp đồng kinh tế

TT. Bồi dưỡng

Chính trị huyện

- 13h30: Đ/c PCT-KT họp Tổ thu gôm rác và thống nhất bộ thu phí vệ sinh môi trường năm 2015.

Phòng họp UBND

        

Thứ sáu

26/12

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự hội nghị tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy năm 2014.

Phòng họp UBND

- 7h30: Đ/c PCT-VH dự tập huấn tuyên truyền biển, đảo và cung cấp thông tin cho báo chí năm 2014

HT. Thành phố Bến Tre

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự tổng kết công tác phối hợp giữa Công an và Quân sự năm 2014.

Phòng họp UBND

Thứ bảy

27/12

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch Kinh tế trực giải quyết hành chính.

UBND xã

- Ngoài thời gian nêu trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giải quyết công việc tại cơ quan. Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet..15b.

 

Đã ký

 

Phạm Thanh Diễn

Tin khác