Site banner

Thông báo lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 26/9/2016 đến ngày 01/10/2016)

 

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

Thứ hai

26/9

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự giám sát theo nội dung Thông báo của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + Phó Chủ tịch dự kiểm tra công tác Cải cách hành chính và Văn thư - Lưu trữ.

Phòng họp UBND

 

 

 

Thứ ba

27/9

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch dự tập huấn triển khai Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng và hoàn thiện chuổi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh giai đoạn 2016-2020.

HT. UBND huyện

- 13h30: Đ/c Phó Chủ tịch hỗ trợ vận động thu nợ vốn đối ứng công trình giao thông nông thôn năm 2015 ở ấp Căn Cứ.

Hộ dân

 

Thứ tư

28/9

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch tham gia Đoàn vận động hộ dân hiến đất, hoa màu công trình lộ ấp 5, ấp 7.

Hộ dân

- 14h: Đ/c Chủ tịch dự họp rút kinh nghiệm việc phân công cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách hỗ trợ sinh hoạt Tổ nhân dân tự quản.

Phòng họp UBND

 

Thứ năm

29/9

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự khởi công Cầu Tổ 9 ấp 6, dài 5,5m, ngang 3m, kinh phí 17 triệu đồng

Tại công trình

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch hỗ trợ thu hồi nợ thuế ngoài quốc doanh.

Hộ kinh doanh

- 14h30: Đ/c Chủ tịch dự nghiệm thu công trình Cầu Bà Rằng ấp 6.

Tại công trình

 

Thứ sáu

30/9

- 7h30: Đ/c Chủ tịch họp sơ kết rút kinh nghiệm việc thu nợ vốn đối ứng công trình giao thông nông thôn năm 2015 ở ấp 6, Căn Cứ.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + Phó Chủ tịch dự triển khai kế hoạch “Đồng khởi khởi nghiệp, thoát nghèo bền vững” và kế hoạch thu gôm, xử lý rác thải.

Phòng họp UBND

 Thứ bảy

01/10

- 7h30: Đ/c Chủ tịch trực giải quyết hành chính.

UBND xã

 

          - Ngoài thời gian trên nếu có công việc đột xuất phát sinh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã sẽ phân công trực giải quyết công việc tại cơ quan và kịp thời phối hợp với các ngành, đoàn thể để thực hiện./.

Tin khác