Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:  408 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày   31  tháng   7   năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 03/8 đến ngày 08/8/2015)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

 

 

Thứ hai

03/8

- 7h30: Đ/c Chủ tịch hội ý Ban thường vụ đầu tuần

Phòng họp UBND

- 7h30: Đ/c PCT-KT dự Hội nghị tổng kết hoạt động nhân viên thú y xã, phường, thị trấn theo Quyết định 21 của UBND tỉnh

HT. Khách sạn

Hàm Luông

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT dự Hội nghị sơ kết tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2015; Triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, Thông tư liên tịch số 05/TTLT-BTP-BCA-BYT

 

Phòng họp UBND

Thứ ba

04/8

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự tọa đàm tìm giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện

HT. TT-Bồi dưỡng

Chính trị huyện

- 7h30: Đ/c PCT-KT tham gia vận động giải phóng mặt bằng lộ từ tổ 3 đến tổ 9 ấp Cái Chốt (01 ngày).

Tại hộ dân

- 13h30: Đ/c Chủ tịch làm việc ông Thái Văn Quí ấp Chợ về việc trồng cây bạch đàn có nguy cơ ngã đỗ sang hộ khác.

Phòng tiếp dân

- 13h30: Đ/c PCT-VH dự bàn giao công tác trẻ em, giảm nghèo và xã hội.

Phòng họp UBND

 

 

Thứ tư

05/8

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT họp Thành viên Ủy ban nhân dân tháng 8.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch tiếp và làm việc với Phóng viên Báo Đồng Khởi.

VP-UBND

- 13h30: Đ/c PCT-KT triển khai kế hoạch vận động đăng ký xử lý rác; công bố Quyết định và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát môi trường.

Phòng họp UBND

 

Thứ năm

06/8

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2015 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 hoạt động Ban chỉ đạo ATGT và PCCC.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-VH họp Ban quản lý Dự án Washoba.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-KT kiểm tra môi trường hộ chăn nuôi ấp 5, Nghĩa Huấn.

Tại hộ chăn nuôi

 

Thứ sáu

07/8

- 7h30: Đ/c PCT-VH họp lấy ý kiến đổi tên Trường THCS Mỹ Thạnh.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-KT dự nghiệm thu công trình đường thoát nước ấp Căn Cứ và công trình nạo vét kinh vào mộ Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng.

Tại công trình

Thứ bảy

08/8

- 7h30: Đ/c Chủ tịch trực giải quyết hành chính.

UBND xã

- Ngoài thời gian nêu trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giải quyết công việc tại cơ quan. Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet.15b.

 

 

Đã ký

Phạm Thanh Diễn

 

Tin khác