Site banner

Thông báo lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 23/01/2017 đến ngày 25/01/2017)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

Thứ hai

23/01

- 7h: Đ/c Chủ tịch họp giao ban Công an, quân sự.

Phòng họp UBND

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự họp giao ban các thường trực.

Phòng họp UBND

- 9h: Đ/c Chủ tịch + Phó Chủ tịch thăm, chúc tết, tặng quà cho gia đình chính sách, Bí thư, Chủ tịch qua các thời kỳ.

Hộ gia đình

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phòng họp UBND

 

Thứ ba

24/01

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch tham gia cùng Đoàn huyện thăm, chúc tết, tặng quà Chùa Long Nhiễu ấp 5.

Chùa Long Nhiễu

- 13h30: Đ/c Phó Chủ tịch dự họp tổng kết Chi bộ Cơ quan.

Phòng họp UBND

 

Thứ tư

25/01

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch hỗ trợ thu nợ thuế.

Hộ kinh doanh

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + Phó Chủ tịch điều hành tổng vệ sinh cơ quan.

UBND xã

 

          - Ngoài thời gian trên nếu có công việc đột xuất phát sinh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã sẽ phân công trực giải quyết công việc tại cơ quan và kịp thời phối hợp với các ngành, đoàn thể để thực hiện./.

Tập tin đính kèm: 

Tin khác