Site banner

Thông báo lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 06/2/2017 đến ngày 12/2/2017)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

Thứ hai

06/2

- 7h: Đ/c Chủ tịch họp giao ban Công an, quân sự.

Phòng họp UBND

- 7h30: Đ/c Chủ tịch họp giao ban các thường trực.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + Phó Chủ tịch họp Thành viên Ủy ban nhân dân tháng 2/2017.

Phòng họp UBND

 

Thứ ba

07/2

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch hỗ trợ thu thuế môn bài năm 2017.

Hộ kinh doanh

- 14h: Đ/c Chủ tịch tham dự cùng Phòng TN-MT, Thanh tra huyện làm việc với ông Phan Tấn Bời, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, ông Nguyễn Văn Thế ấp 7 về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai thửa.

Phòng họp UBND

 

Thứ tư

08/2

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự tổng kết công an, quân sự năm 2016, triển khai kế hoạch công tác năm 2017.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự họp Ngân hàng chính sách xã hội huyện.

HT. UBND huyện

 

Thứ năm

09/2

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch hỗ trợ thu thuế môn bài và thuế ngoài quốc doanh năm 2017.

Hộ kinh doanh

- 13h30: Đ/c Phó Chủ tịch hỗ trợ thu thuế môn bài và thuế ngoài quốc doanh năm 2017.

Hộ kinh doanh

 Thứ sáu

10/2

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch vận động thu phí vệ sinh môi trường.

Hộ dân

- 15h30: Đ/c Chủ tịch họp Tổ một cửa.

Phòng họp UBND

 Thứ bảy

11/2

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự lễ trao quân trang cho công dân trúng tuyển NV/QS năm 2017.

Nhà văn hóa

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch trực hành chính

UBND xã

Chủ nhật

12/2

- 6h: Đ/c Chủ tịch  giao quân về huyện.

BCH/QS huyện

 - Ngoài thời gian trên nếu có công việc đột xuất phát sinh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã sẽ phân công trực giải quyết công việc tại cơ quan và kịp thời phối hợp với các ngành, đoàn thể để thực hiện./.

Tập tin đính kèm: 

Tin khác