Site banner

Thông báo lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 25/01/2016 đến ngày 30/01/2016)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

Thứ hai

25/01

- 7h: Đ/c Chủ tịch dự họp giao ban Công an - Quân sự.

Phòng họp Công an

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự họp giao ban các thường trực.

Phòng họp UBND

- 9h: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT hội ý đầu tuần Ủy ban nhân dân.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-VH nghiệm thu phiếu điều tra hộ nghèo năm 2016.

Phòng họp UBND

 

Thứ ba

26/01

- 7h30: Đ/c PCT-VH dự triển khai kế hoạch họp mặt sinh viên lần IV.

Phòng họp UBND

- 7h30: Đ/c PCT-KT mời làm việc với hộ tiểu thương để vận động thu phí rác thãi.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết công tác Quân sự địa phương năm 2015.

HT. BCH/QS huyện

 

 

Thứ tư

27/01

- 7h30: Đ/c PCT-VH kiểm tra thực hiện việc quét dọn vệ sinh, làm cỏ Đền thờ liệt sĩ xã.

Đền thờ liệt sĩ

- 7h30: Đ/c PCT-KT hỗ trợ vận động thu thuế môn bài năm 2016.

Hộ kinh doanh

- 9h: Đ/c Chủ tịch dự Giỗ Hội mười chín tháng chạp ở xã Phong Nẫm.

UBND xã

Phong Nẫm

- 13h30: Đ/c PCT-VH dự tổng kết năm 2015 Hội Người cao tuổi.

Phòng họp UBND

 

Thứ năm

28/01

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự hội nghị tổng kết công tác tài chính và thuế năm 2015.

HT. UBND huyện

- 13h30: Đ/c PCT-KT mời làm việc số hộ dân 02 bên phố chợ để vận động không lấn chiếm lòng đường.

Phòng họp UBND

- 15h: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT dự họp mặt “Mừng Đảng, mừng xuân” năm 2016.

UBND xã

 

Thứ sáu

29/01

- 7h30: Đ/c PCT-KT giám sát công trình cầu Tổ 6 ấp Cái Chốt.

Tại công trình

- 13h30: Đ/c PCT-KT mời làm việc số hộ dân 02 bên phố chợ để vận động không lấn chiếm lòng đường.

Phòng họp UBND

Thứ bảy

30/01

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự họp mặt truyền thống ở Ủy ban nhân dân huyện.

UBND huyện

- 7h30: Đ/c PCT-VH trực giải quyết hành chính

UBND xã

 

          - Ngoài thời gian trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã trực giải quyết công việc tại cơ quan; Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, Đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Tin khác