Site banner

Thông báo lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 20/2/2017 đến ngày 25/2/2017)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

Thứ hai

20/2

- 7h: Đ/c Chủ tịch họp giao ban Công an, quân sự.

Phòng họp UBND

- 8h: Đ/c Chủ tịch làm việc với 3 gia đình chống thi hành NV/QS năm 2017.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Phó Chủ tịch dự họp giao ban khối vận.

Phòng họp UBND

 

Thứ ba

21/2

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch hỗ trợ thu phí môn bài và thuế ngoài quốc doanh năm 2017.

Hộ kinh doanh

- 14h: Đ/c Chủ tịch + Phó Chủ tịch họp Thành viên Ủy ban nhân dân thống nhất phân công trách nhiệm cho công chức VP-TK phụ trách văn phòng và trực một cửa; việc thực hiện nhiệm vụ của công chức Đô thị - Môi trường.

 

Phòng họp UBND

 

Thứ tư

22/2

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch hỗ trợ thu phí môn bài và thuế ngoài quốc doanh năm 2017.

Hộ kinh doanh

- 13h30: Đ/c Phó Chủ tịch vận động thu nợ vốn đối ứng giao thông nông thôn ấp Căn Cứ.

Hộ dân

 

Thứ năm

23/2

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch dự hội nghị triển khai công tác lập hồ sơ cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn huyện năm 2017.

HT. UBND huyện

- 13h30: Đ/c Phó Chủ tịch phúc tra môi trường hộ chăn nuôi heo ấp 7.

Hộ chăn nuôi

 Thứ sáu

24/2

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch khảo sát hoạt động các cơ sở sản xuất, làng nghề trên địa bàn xã (1 ngày).

Hộ sản xuất,

làng nghề

- 13h30: Đ/c Phó Chủ tịch dự tọa đàm kết nối với Trung tâm tư vấn đào tạo phát triển kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh để cùng đồng hành xây dựng thương hiệu và phát triển doanh nghiệp tại địa phương.

 

HT. UBND huyện

 Thứ bảy

25/2

- 7h30: Đ/c Chủ tịch trực hành chính.

UBND xã

- Ngoài thời gian trên nếu có công việc đột xuất phát sinh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã sẽ phân công trực giải quyết công việc tại cơ quan và kịp thời phối hợp với các ngành, đoàn thể để thực hiện./.

Tập tin đính kèm: 

Tin khác