Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:   18 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 09  tháng  01  năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 12/01 đến ngày 17/01/2015)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

Thứ hai

12/01

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự đại hội chi bộ ấp Nghĩa Huấn

Nhà anh Vũ Bún

- 7h30: Đ/c PCT-KT đi học lớp Trung cấp chính trị ở Trường Chính trị tỉnh (5 ngày, từ ngày 12 đến ngày 16/01).

Trường Chính trị

- 13h30: Đ/c PCT-VH dự lễ khai giảng lớp phổ cập Trung học cơ sở.

Trường THCS

xã Mỹ Thạnh

Thứ ba

13/01

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự lễ 17/01 và dự công bố Quyết định truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng”.

HT.UBND huyện

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2014 ở Ủy ban nhân dân tỉnh.

HT. UBND tỉnh.

Thứ tư

14/01

- 7h30: Đ/c Chủ tịch họp triển khai Kế hoạch nâng cấp tuyến lộ Thanh niên và Kế hoạch xây dựng các lộ hẽm ấp Căn Cứ

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-VH kiểm tra tién độ thi công nhà tình thương ở ấp 7

Tại hộ gia đình

 

Thứ năm

15/01

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự hội nghị tổng kết ngành thuế năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

HT. UBND huyện

- 13h30: Đ/c PCT-VH dự tổng kết công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm năm 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Phòng họp UBND

 

Thứ sáu

16/01

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự họp tiểu vùng ở xã Châu Hòa.

Đảng ủy xã Châu Hòa

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự họp Cấp ủy tháng 01/2015.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-VH dự hội nghị tổng kết khối văn hóa huyện năm 2014.

HT. UBND huyện

Thứ bảy

17/01

- 7h30: Đ/c PCT-KT trực giải quyết hành chính.

UBND xã

- Ngoài thời gian nêu trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giải quyết công việc tại cơ quan. Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet.15b.

 

Đã ký

Phạm Thanh Diễn

Tin khác