Site banner

Thông báo lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 07/3/2016 đến ngày 12/3/2016)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

 

Thứ hai

07/3

- 7h: Đ/c Chủ tịch dự họp giao ban Công an, quân sự.

Phòng họp CA

- 8h: Đ/c Chủ tịch dự họp giao ban các thường trực.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-VH làm việc với Chi ủy ấp Căn Cứ về vận động thực hiện Dự án Washoba

Văn phòng ấp

 

Thứ ba

08/3

- 7h30: Đ/c Chủ tịch khảo sát thiệt hại về cây trồng, vật nuôi do ảnh hưởng xâm nhập mặn ở các ấp (01 ngày).

Các ấp

- 7h30: Đ/c PCT-VH làm việc với Chi ủy ấp Bến Đò về vận động thực hiện Dự án Washoba

Văn phòng ấp

- 13h30: Đ/c PCT-VH làm việc với Chi ủy ấp Cái Chốt về vận động thực hiện Dự án Washoba.

Văn phòng ấp

 

 

 

Thứ tư

09/3

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự họp công bố Quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021.

Phòng họp UBND

- 7h30: Đ/c PCT-KT hỗ trợ thu thuế môn bài năm 2016

Hộ kinh doanh

- 7h30: Đ/c PCT-VH làm việc với Chi ủy ấp Cái Tắc về vận động thực hiện Dự án Washoba.

Nhà văn hóa ấp

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT họp kiểm điểm công chức.

Phòng họp UBND

- 14h30: Đ/c PCT-VH làm việc với Chi ủy ấp Chợ về vận động thực hiện Dự án Washoba.

Văn phòng ấp

 

Thứ năm

10/3

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT dự Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2015.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự họp cùng các ngành chức năng huyện giải quyết vướng mắc Chợ Mỹ Lồng.

Nhà văn hóa

- 13h30: Đ/c PCT-VH dự công bố Quyết định kiểm tra công tác chi trả chính sách (Đoàn kiểm tra huyện đến công bố).

Phòng họp UBND

Thứ sáu

11/3

- 7h30: Đ/c PCT-KT triển khai kế hoạch vận động vốn đối ứng các công trình năm 2015.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự họp Tổ “Một cửa”

Phòng họp UBND

Thứ bảy

12/3

- 7h30: Đ/c PCT-VH  trực giải quyết hành chính

UBND xã

          - Ngoài thời gian trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã trực giải quyết công việc tại cơ quan; Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, Đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Tin khác