Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:  288 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày  29  tháng 5  năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 01/6 đến ngày 06/6/2015)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

Thứ hai

01/6

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự hội ý Ban thường vụ đầu tuần.

Phòng họp UBND

- 9h: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT hội ý đầu tuần Ủy ban nhân dân.

Phòng họp UBND

- 14h: Đ/c PCT-VH dự kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Phòng họp UBND

Thứ ba

02/6

- 7h30: Đ/c PCT-VH triển khai kế hoạch giải bóng đá tranh Cúp Nguyễn Ngọc Thăng lần 4/2015.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự làm việc với các hộ dân giáp ranh đất ông Nguyễn Văn Minh để thống nhất việc đo đạt phục hồi ranh đất.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-VH tham gia Đoàn vận động tuyên truyền hộ dân thực hiện Dự án Washoba ấp Chợ, Nghĩa Huấn.

Văn phòng ấp

 

 

 

Thứ tư

03/6

- 7h30: Đ/c Chủ tịch đi công tác ở Thành phố Hồ Chí Minh

Phường 9, Quận 8

- 7h30: Đ/c PCT-VH tham gia Đoàn vận động tuyên truyền hộ dân thực hiện Dự án Washoba ấp Căn Cứ, ấp 5.

Văn phòng ấp

- 13h30: Đ/c PCT-VH tham gia Đoàn vận động tuyên truyền hộ dân thực hiện Dự án Washoba ấp 6, 7.

Văn phòng ấp

- 13h30: Đ/c PCT-KT kiểm tra môi trường cơ sở, hộ chăn nuôi ấp Nghĩa Huấn.

Tại cơ sở

 

Thứ năm

04/6

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT họp Thành viên UBND tháng 6/2015.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-VH thăm, mừng thọ, tặng quà Người cao tuổi tròn 90 tuổi.

Tại hộ gia đình

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự hòa giải tranh chấp đất giữa ông Bé Anh và ông Tài ấp Chợ; Tranh chấp lối đi giữa ông Dũng và bà Hồng ấp 5.

Phòng họp UBND

- 14h: Đ/c PCT-KT dự khởi công bê tông đường vào Đền thờ Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng.

Tại công trình

 

Thứ sáu

05/6

- 7h30: Đ/c PCT-VH tổ chức mừng thọ Người cao tuổi.

Nhà văn hóa

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự ký kết giao ước thi đua Cụm Thi đua số 3.

Phòng họp UBND

 

Thứ bảy

06/6

- 7h30: Đ/c PCT-KT trực giải quyết hành chính.

UBND xã

- 7h: Đ/c Chủ tịch thăm tân binh

Sư 9, Quân đoàn 4

- Ngoài thời gian nêu trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giải quyết công việc tại cơ quan. Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet.15b.

 

Đã ký

Phạm Thanh Diễn

 

Tin khác