Site banner

Thông báo lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 03/01/2017 đến ngày 07/01/2017)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ hai

02/01

- Nghỉ bù Tết Dương lịch năm 2017.

 

 

Thứ ba

03/01

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự họp giao ban các thường trực.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp, Tài nguyên môi trường, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

 

HT. UBND huyện

 

Thứ tư

04/01

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch hỗ trợ làm việc thu nợ thuế ngoài quốc doanh năm 2016 và thu thuế môn bài năm 2017.

Hộ kinh doanh

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự tổng kết hoạt động Mặt trận Tổ quốc năm 2016.

Phòng họp UBND

 

Thứ năm

05/01

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + Phó Chủ tịch họp Thành viên Ủy ban nhân dân tháng 01/2017.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự hòa giải tranh chấp quyền sử dụng đất giữa bà Hồ Thị Nguyệt và bà Nguyễn Thị Đặng ấp Căn Cứ.

Phòng họp UBND

 Thứ sáu

06/01

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch tham gia đoàn kiểm tra môi trường hộ chăn nuôi heo ấp 7.

Hộ chăn nuôi

- 13h30: Đ/c Phó Chủ tịch tham gia đoàn vận động thu phí vệ sinh rác thải ấp Chợ.

Hộ gia đình

 Thứ bảy

07/01

- 7h30: Đ/c Chủ tịch trực giải quyết hành chính.

UBND xã

 

          - Ngoài thời gian trên nếu có công việc đột xuất phát sinh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã sẽ phân công trực giải quyết công việc tại cơ quan và kịp thời phối hợp với các ngành, đoàn thể để thực hiện./.

Tập tin đính kèm: 

Tin khác