Site banner

Thông báo lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 14/12 đến ngày 19/12/2015)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

Thứ hai

14/12

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết tình hình kinh tế xã hội năm 2015 ở huyện.

HT. UBND huyện

- 13h30: Đ/c PCT-KT họp triển khai kế hoạch giải tỏa Chợ.

Phòng họp UBND

 

Thứ ba

15/12

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự làm việc với các ngành chức năng tỉnh, huyện bàn giải pháp giải quyết đơn thưa ô nhiễm môi trường của cơ sở bún ông Phạm Văn Vũ ấp Nghĩa Huấn.

 

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự kiểm tra công tác bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ VII (2015-2018).

Phòng họp UBND

 

Thứ tư

16/12

- 7h30: Đ/c PCT-KT hỗ trợ thu hồi nợ thuế

Hộ kinh doanh

- 13h30: Đ/c PCT-VH kiểm tra công tác tổng điều tra hộ nghèo ở các ấp.

Văn phòng ấp

Thứ năm

17/12

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự cập nhật thông tin chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Trường Chính trị

- 7h30: Đ/c PCT-KT kiểm tra công tác giải tỏa Chợ.

Khu vực Chợ

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự tiếp xúc cử tri ở xã Phong Nẫm.

UBND xã

Phong Nẫm

Thứ sáu

18/12

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT họp nhận xét, đánh giá, phân loại công chức, người hoạt động không chuyên trách năm 2015 (01 ngày).

Phòng họp UBND

Thứ bảy

19/12

- 7h: Đ/c Chủ tịch dự Hội trại tuổi trẻ anh hùng bảo vệ tổ quốc ở xã Phong Mỹ.

UBND Phong Mỹ

- 7h30: Đ/c PCT-VH trực giải quyết hành chính

UBND xã

 - Ngoài thời gian trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã trực giải quyết công việc tại cơ quan; Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, Đoàn thể phối hợp thực hiện./.

 

Tin khác