Site banner

Thông báo lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 28/3/2016 đến ngày 02/4/2016)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

 

Thứ hai

28/3

- 7h: Đ/c Chủ tịch dự họp giao ban Công an, quân sự.

Phòng họp CA

- 8h: Đ/c Chủ tịch dự họp giao ban các thường trực

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự hội nghị lấy ý kiến cử tri ấp Chợ.

Đền thờ lãnh binh

Nguyễn Ngọc Thăng

- 13h30: Đ/c PCT-VH + PCT-KT họp Chi bộ Cơ quan tháng 3/2016.

Phòng họp UBND

 

Thứ ba

29/3

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự họp Sở Công thương giải quyết vướng mắc Chợ Mỹ Lồng.

Sở Công thương

- 7h30: Đ/c PCT-VH khám sức khỏe tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021.

Bệnh viện huyện

- 8h: Đ/c PCT-KT dự khánh thành cầu Tổ 6 ấp Cái Chốt.

UBND xã

Lương Quới

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú ấp Nghĩa Huấn.

Miếu Bà Đen

ấp Nghĩa Huấn

 

Thứ tư

30/3

- 7h30: Đ/c PCT-KT hỗ trợ vận động thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2016.

Hộ dân

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự hội nghị lấy ý kiến cử tri ấp Căn Cứ.

Văn phòng ấp

- 13h30: Đ/c PCT-VH vận động thực hiện dự án Washoba ở ấp Căn Cứ.

Hộ dân

 

 

Thứ năm

31/3

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT dự Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016

Nhà văn hóa

-13h30: Đ/c Chủ tịch dự hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú ấp Nghĩa Huấn.

Nhà ông

Trần Hoàng Sơn

- 13h30: Đ/c PCT-VH vận động thực hiện dự án Washoba ở ấp Cái Tắc

Hộ dân

 

 

Thứ sáu

01/4

- 7h30: Đ/c PCT-VH kiểm tra công tác điều tra, thu thập thông tin hộ gia đình chính sách và diện bảo trợ xã hội (01 ngày).

Văn phòng ấp

- 7h30: Đ/c Chủ tịch họp sơ kết quí I/2016 Ban chỉ đạo 422 và triển khai kế hoạch củng cố, nâng chất hoạt động tổ nhân dân tự quản.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch họp tổng kết công tác cho vay Ngân hàng chính sách năm 2015.

Phòng họp UBND

Thứ bảy

02/4

- 7h30: Đ/c PCT-VH  trực giải quyết hành chính

UBND xã

 

          - Ngoài thời gian trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã trực giải quyết công việc tại cơ quan; Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, Đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Tin khác