Site banner

Thông báo lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 5/9/2016 đến ngày 10/9/2016)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

Thứ hai

5/9

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự lễ khai giảng năm học 2016-2017 Trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Thăng.

Trường Tiểu học

Nguyễn Ngọc Thăng

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch dự lễ khai giảng năm học 2016-2017 Trường trung học cơ sở và công bố Quyết định đổi tên trường Trung học cơ sở Mỹ Thạnh thành trường Trung học cơ sở Phạm Viết Chánh.

Trường THCS

Mỹ Thạnh

- 13h30: Đ/c  Phó Chủ tịch dự tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác gia đình năm 2016.

HT. UBND huyện

 

 

Thứ ba

6/9

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự tập huấn nghiệp vụ Ngân hàng chính sách tỉnh.

Ngân hàng chính sách tỉnh Bến Tre

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch vận động giải phóng mặt bằng đường vào Nhà máy phát điện Đồng Khởi ấp Nghĩa Huấn.

Hộ dân

- 13h30: Đ/c Chủ tịch họp thống nhất một số nội dung liên quan đến việc giao đất khu vực Mỹ Thạnh cho ông Nguyễn Ngọc Thanh.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Phó Chủ tịch vận động kinh phí hỗ trợ phát hoang dừa của lưới điện trung thế ấp Nghĩa Huấn.

Hộ dân

 

Thứ tư

7/9

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự xét hồ sơ đề nghị đưa đối tượng đi cơ sở giáo dục.

Phòng họp Công an

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + Phó Chủ tịch họp thành viên Ủy ban nhân dân tháng 9/2016.

Phòng họp UBND

 

Thứ năm

8/9

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch dự triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp thoát nghèo bền vững”.

Phòng họp UBND

- 14h30: Đ/c Chủ tịch dự hòa giải tranh chấp ranh đất và lấn chiếm phần không gian giữa ông Nguyễn Văn Ba, ông Lê Văn Tài và ông Lê Văn Thông ấp Chợ.

Phòng họp UBND

Thứ sáu

9/9

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch hỗ trợ thu hồi nợ thuế ngoài quốc doanh.

Hộ kinh doanh

- 14h:Đ/c Chủ tịch + Phó Chủ tịch họp bàn giao chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

Phòng họp UBND

 Thứ bảy

10/9

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch trực giải quyết hành chính.

UBND xã

          - Ngoài thời gian trên nếu có công việc đột xuất phát sinh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã sẽ phân công trực giải quyết công việc tại cơ quan và kịp thời phối hợp với các ngành, đoàn thể để thực hiện./.

Tin khác