Site banner

Thông báo lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 04/01/2016 đến ngày 09/01/2016)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

Thứ hai

04/01

- 7h: Đ/c Chủ tịch dự họp giao ban Công an - Quân sự.

Phòng họp Công an

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự họp giao ban các thường trực.

Phòng họp UBND

- 9h: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT hội ý thường trực Ủy ban nhân dân.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-KT làm việc với các hộ dân hai bên phố chợ để vận động không lấn chiếm vĩa hè, lòng, lề đường.

Phòng họp UBND

 

 

Thứ ba

05/01

- 7h30: Đ/c PCT-VH họp rút kinh nghiệm công tác tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020.

 

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-KT kiểm tra môi trường hộ chăn nuôi ấp 6.

Hộ chăn nuôi

 

Thứ tư

06/01

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT họp thành viên UBND tháng 01 năm 2016.

Phòng họp UBND

- 9h30: Đ/c PCT-VH kiểm tra các công trình xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương để chuẩn bị bàn giao.

Hộ gia đình

- 13h30: Đ/c PCT-KT mời làm việc các hộ dân không đóng phí vệ sinh rác thãi.

Phòng tiếp dân

 

 

Thứ năm

07/01

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự triển khai kế hoạch tuyển chọn gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2016.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT dự họp thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới xã Mỹ Thạnh (Phòng Tài chính đến thông qua).

Phòng họp UBND

Thứ sáu

08/01

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT dự tổng kết phong trào xây dựng đời sống văn hóa năm 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Nhà văn hóa

- 13h30: Đ/c Chủ tịch Họp chấm điểm giao ước thi đua Cụm Thi đua số 3.

Phòng họp UBND

- 15h: Đ/c Chủ tịch làm việc với các Trưởng ấp không tái cử.

Phòng họp UBND

Thứ bảy

09/01

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch văn hóa trực giải quyết hành chính

UBND xã

- Ngoài thời gian trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã trực giải quyết công việc tại cơ quan; Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, Đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Tin khác