Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:  719 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày  24  tháng   10  năm 2014

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 27/10 đến ngày 01/11/2014)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

Thứ hai

27/10

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự hội ý Ban Thường vụ.

Phòng họp UBND

- 9h: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT hội ý đầu tuần Ủy ban nhân dân.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-KT kiểm tra môi trường ấp Nghĩa Huấn.

Tại hộ chăn nuôi

 

Thứ ba

28/10

- 7h30: Đ/c PCT-VH dự kiểm tra công tác bình nghị hộ nghèo (huyện kiểm tra).

Phòng họp UBND

- 7h30: Đ/c Chủ tịch kiểm tra việc thực hiện ngày vệ sinh môi trường.

Tại tuyến lộ liên xã

Mỹ Thạnh – Thuận Điền

- 7h30: Đ/c PCT-KT dự hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về đo lường chất lượng trên địa bàn huyện.

UBND huyện

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự họp rút kinh nghiệm diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2014.

BCH/QS huyện

- 13h30: Đ/c PCT-KT tham dự “ngày hội vay vốn” do Ngân hàng Liên Việt tổ chức

Nhà văn hóa xã

- 13h30: Đ/c PCT-VH họp Chi bộ Cơ quan.

Phòng họp UBND

 

 

Thứ tư

29/10

- 7h30: Đ/c PCT-VH họp Ban quản lý, Tổ tuyên truyền Dự án Washoba.

Phòng họp UBND

- 7h30: Đ/c PCT-KT tham dự cùng Thi hành án làm việc hộ ông Sáng, bà Chi ấp Căn Cứ.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-VH triển khai kế hoạch tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Phòng họp UBND

Thứ Năm

30/10

 

 

- 7h30: Đ/C PCT-VH dự tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở năm 2014 (02 ngày).

Trung tâm bồi dưỡng

Chính trị huyện

- 7h30: Đ/c PCT-KT triển khai kế hoạch nâng cấp tuyến lộ Thanh niên, lộ Căn Cứ.

Phòng họp UBND

 

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự hòa giải tranh chấp quyền sử dụng giữa ông Lê Văn Tài và ông Nguyễn Văn Bé Anh ấp Chợ và tranh chấp ranh đất giữa ông Hùng và bà Thu Hồng ấp 6.

Phòng họp UBND

Thứ sáu

31/10

- 7h30: Đ/c Họp thống nhất chấm điểm chính quyền cơ sở vững mạnh năm 2014.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự nghiệm thu công trình bê tông lộ khu IV ấp Nghĩa Huấn và lộ ấp 7.

Tại công trình

Thứ bảy

01/11

- 7h30: Đ/c Chủ tịch trực giải quyết hành chính.

UBND xã

 

- Ngoài thời gian nêu trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giải quyết công việc tại cơ quan. Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện./.

 

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet..15b.

 

     (đã ký)

Phạm Thanh Diễn

Tin khác