Site banner

Thông báo lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 14/3/2016 đến ngày 19/3/2016)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

 

Thứ hai

14/3

- 7h: Đ/c Chủ tịch dự họp giao ban Công an, quân sự.

Phòng họp CA

- 8h: Đ/c Chủ tịch dự họp giao ban các thường trực.

Phòng họp UBND

- 9h: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT hội ý thường trực Ủy ban nhân dân.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-VH vận động thực hiện Dự án Washoba ở ấp 7.

Hộ dân

 

Thứ ba

15/3

- 7h30: Đ/c PCT-KT vận động kinh phí hỗ trợ phát hoang dừa lưới điện trung thế.

Ấp Nghĩa Huấn

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị triển khai kế hoạch thi công dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính” cấp huyện, xã trên địa bàn huyện.

HT. UBND huyện

 

Thứ tư

16/3

- 7h30: Đ/c Chủ tịch triển khai Hướng dẫn điều tra, lập danh sách cử tri.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị Hiệp thương lần 2 ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021.

Phòng họp UBND

 

Thứ năm

17/3

- 7h30: Đ/c PCT-KT hỗ trợ thu thuế môn bài

Hộ kinh doanh

- 13h30: Đ/c PCT-KT kiểm tra môi trường các hộ chăn nuôi ấp 5.

Hộ chăn nuôi

Thứ sáu

18/3

- 7h30: Đ/c PCT-VH dự họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế hạnh phúc.

UBND xã

Thạnh Phú Đông

- 13h30: Đ/c PCT-KT kiểm tra môi trường hộ chăn nuôi ấp Nghĩa Huấn.

Hộ chăn nuôi

Thứ bảy

19/3

- 7h30: Đ/c PCT-KT  trực giải quyết hành chính

UBND xã

- 8h30: Đ/c Chủ tịch dự khánh thành 4 phòng học Trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Thăng.

Trường Tiểu học

Nguyễn Ngọc Thăng

Chủ nhật

20/3

- 6h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Trường tiểu học Nguyễn Ngọc Thăng khung âp 5

 

          - Ngoài thời gian trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã trực giải quyết công việc tại cơ quan; Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, Đoàn thể phối hợp thực hiện./.

 

Tin khác