Site banner

Thông báo lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 09/01/2017 đến ngày 14/01/2017)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ hai

09/01

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự họp thống nhất chi trả chính sách trợ giúp bảo trợ xã hội qua Bưu điện.

HT. UBND huyện

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự họp lấy ý kiến các hộ tiểu thương về việc chuyển đổi hình thức quản lý chợ từ BOT sang cho thuê đất đối với Chợ Mỹ Lồng, xã Mỹ Thạnh.

Nhà văn hóa

 

Thứ ba

10/01

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch dự kiểm tra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, công tác tuyên truyền cổ động trực quan, quản lý Đền thờ liệt sĩ mừng xuân năm 2017.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết hoạt động Hội Phụ nữ xã năm 2016.

Nhà văn hóa

 

Thứ tư

11/01

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch hỗ trợ làm việc thu nợ thuế ngoài quốc doanh năm 2016 và thu thuế môn bài năm 2017.

Hộ kinh doanh

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + Phó Chủ tịch triển khai kế hoạch “Mừng Đảng, mừng Xuân” năm 2017.

Phòng họp UBND

 

Thứ năm

12/01

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch hỗ trợ làm việc thu nợ thuế ngoài quốc doanh năm 2016 và thu thuế môn bài năm 2017.

Hộ kinh doanh

- 13h30: Đ/c Chủ tịch nghiệm thu công trình đường và Nhà trung chuyển rác thải ấp Chợ.

Tại Công trình

 Thứ sáu

13/01

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch tham gia đoàn kiểm tra môi trường hộ chăn nuôi heo ấp 7.

Hộ chăn nuôi

- 13h30: Đ/c Phó Chủ tịch dự tổng kết Chi bộ Cơ quan năm 2016.

Phòng họp UBND

 Thứ bảy

14/01

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch trực giải quyết hành chính.

UBND xã

 

          - Ngoài thời gian trên nếu có công việc đột xuất phát sinh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã sẽ phân công trực giải quyết công việc tại cơ quan và kịp thời phối hợp với các ngành, đoàn thể để thực hiện./.

Tập tin đính kèm: 

Tin khác