Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Số:  651 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày  12  tháng 9  năm 2014

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 15/9 đến ngày 20/9/2014)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

Thứ hai

15/9

- 7h30 Đ/c Chủ tịch dự họp tiểu vùng xã Phong Nẫm.

Đảng ủy Phong Nẫm

- 7h30 Đ/c PCT-VH dự lễ bổ nhiệm Cai quản Họ đạo Cao đài Tây ninh ấp Căn cứ.

Thánh thất Căn cứ

- 13h30 Đ/c Chủ tịch + 02 PCT hội ý đầu tuần Ủy ban nhân dân.

Phòng họp UBND

 

Thứ ba

16/9

- 7h30: Đ/c Chủ tịch tham dự Ban giám sát KTXH – HĐND huyện giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND 9 tháng đầu năm 2014 xã Phong Mỹ

UBND Phong Mỹ

- 7h30: Đ/c PCT-VHXH triển khai kế hoạch thực hiện chiến dịch tiêm ngừa sởi, Rubella.

Phòng họp UBND

- 13h30 Đ/c Chủ tịch tham dự Ban giám sát KTXH – HĐND huyện giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND 9 tháng đầu năm 2014 phòng LĐTB&XH huyện.

Phòng LĐTB&XH huyện

- 19h: Đ/c Chủ tịch triển khai NQTW9 ấp Chợ

Văn phòng ấp

 

 

Thứ tư

17/9

- 7h30: Đ/c PCT-VHXH dự bàn giao 02 nhà tình thương cho hộ nghèo ấp 5, 6.

Tại hộ gia đình

- 7h30: Đ/c Chủ tịch giám sát công tác tổ chức khám phụ khoa định lồng ghép cung cấp dịch vụ KHH-GĐ đợt 2/2014.

Trạm Y tế xã

- 7h30: Đ/c PCT-KT họp Ban thẩm định xử lý nợ quá hạn Ngân hàng NNPTNT (Chi nhánh Mỹ Thạnh).

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch triển khai Nghị quyết Hội nghị lần 9 BCH/TW Đảng khóa XI ở ấp Nghĩa Huấn

Tại nhà ông

Trần Hoàng Sơn

- 13h30: Đ/c PCT-KT triển khai kế hoạch giải tỏa Chợ

Phòng họp UBND

 

 

 

 

Thứ năm

18/9

- 7h30: Đ/c Chủ tịch tham dự Ban giám sát KTXH – HĐND huyện giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND 9 tháng đầu năm 2014 xã Lương Phú.

UBND xã Lương Phú

- 7h30: 02 PCT-UBND dự họp Cấp ủy tháng 9/2014.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch tham dự Ban giám sát KTXH – HĐND huyện giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND 9 tháng đầu năm 2014 phòng VH-TT huyện.

Phòng Văn hóa huyện

- 19h: Đ/c Chủ tịch triển khai NQTW9 ấp Chợ

Đền thờ Lãnh binh NNT

 

 

 

Thứ sáu

19/9

- 7h30: Đ/c Chủ tịch triển khai Nghị quyết Hội nghị lần 9 BCH/TW Đảng khóa XI cho tín đồ tôn giáo.

Nhà văn hóa xã

- 7h30: Đ/c PCT-KT Dự hội nghị khách hàng triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trong hoạt động mua bán điện

Nhà Văn hóa Thị trấn Giồng Trôm

- 7h30: Đ/c PCT-VHXH kiểm tra công tác trồng bông tuyến lộ Mỹ Thạnh – Thuận Điền.

Tuyến lộ Mỹ Thạnh – Thuận Điền

(khu vực ấp 7)

- 13h30: Đ/c PCT-KT họp Hội đồng xác định giá trị tài liệu.

Phòng họp UBND

- 14h30: Đ/c PCT-VHXH họp xét hồ sơ Mẹ Việt Nam anh hùng.

Phòng họp UBND

- 15h: Đ/c Chủ tịch họp giải quyết tranh chấp đất giữa 3 hộ dân với Chùa Long Nhiễu ấp 5.

Phòng tiếp dân

Thứ bảy

20/9

- 7h30: Đ/c Chủ tịch trực giải quyết hành chính.

UBND xã

 

- Ngoài thời gian nêu trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giải quyết công việc tại cơ quan. Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện./.

 

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet..15b.

 

                       (đã ký)

 

 

 

 

Phạm Thanh Diễn

 

Tin khác