Site banner

Thông báo lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 30/11 đến ngày 05/12/2015)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

Thứ hai

30/11

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự họp giao ban các Thường trực.

Phòng họp UBND

- 9h: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT hội ý đầu tuần Ủy ban nhân dân.

Phòng họp UBND

- 15h30: Đ/c Chủ tịch họp Tổ Một cửa.

Phòng họp UBND

 

 

Thứ ba

01/12

- 7h30: Đ/c PCT-VH + PCT-KT họp Chi bộ Cơ quan đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên cuối năm 2015 (01 ngày).

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự Hiệp thương bước 2 bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ VII ở ấp 5 và Nghĩa Huấn.

Văn phòng ấp và nhà ông Lê Văn Ngọc

ấp Nghĩa Huấn

 

Thứ tư

02/12

- 7h30: Đ/c PCT-KT hỗ trợ thu hồi nợ thuế.

Hộ kinh doanh

- 13h30: Đ/c PCT-VH dự Hiệp thương bước 2 bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ VII ở ấp Cái Chốt.

Văn phòng ấp

 

Thứ năm

03/12

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT họp đóng góp báo cáo tổng kết năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-KT dự Hiệp thương bước 2 bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ VII ấp Cái Tắc.

Văn phòng ấp

Thứ sáu

04/12

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT họp đánh giá chất lượng cán bộ năm 2015 (01 ngày).

Phòng họp UBND

 

Thứ bảy

05/12

- 7h30: Đ/c PCT-KT trực giải quyết hành chính

UBND xã

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + PCT-KT dự họp công bố Quyết định thành lập Tổ hợp tác bưởi da xanh ấp Nghĩa Huấn.

Nhà ông Vũ Bún

 - Ngoài thời gian trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã trực giải quyết công việc tại cơ quan; Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, Đoàn thể phối hợp thực hiện./.

 

Tin khác