Site banner

Thông báo lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 07/12 đến ngày 12/12/2015)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

Thứ hai

07/12

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự họp giao ban các Thường trực.

Phòng họp UBND

- 9h: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT hội ý Thường trực Ủy ban nhân dân.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết hoạt động Hội Bảo trợ BNN-NTT-TMC năm 2015.

Nhà văn hóa

- 13h30: Đ/c PCT-VH dự họp rút kinh nghiệm tổng điều tra hộ nghèo.

HT. UBND huyện

 

Thứ ba

08/12

- 7h30: Đ/c PCT-VH họp rút kinh nghiệp công tác điều tra bảo hiểm y tế trong dân.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT họp Thành viên Ủy ban nhân dân tháng 12/2015.

Phòng họp UBND

 

Thứ tư

09/12

- 7h30: Đ/c PCT-VH kiểm tra công tác tổng điều tra hộ nghèo ở các ấp .

Văn phòng ấp

- 13h30: Đ/c PCT-VH dự Hiệp thương bước 3 bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ VII ở ấp Cái Chốt.

Văn phòng ấp

- 18h: Đ/c PCT-KT dự hiệp thương bước 3 bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ VII ở ấp Chợ.

Văn phòng ấp

Thứ năm

10/12

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + PCT-VH dự họp đánh giá cán bộ năm 2015 (01 ngày).

Phòng họp UBND

Thứ sáu

11/12

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự họp Hội đồng nhân dân huyện (01 ngày).

Phòng họp UBND

Thứ bảy

12/12

- 7h30: Đ/c Chủ tịch trực giải quyết hành chính.

UBND xã

 

          - Ngoài thời gian trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã trực giải quyết công việc tại cơ quan; Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, Đoàn thể phối hợp thực hiện./.

 

Tin khác