Site banner

Thông báo lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 07/11/2016 đến ngày 12/11/2016)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

Thứ hai

07/11

- 7h: Đ/c Chủ tịch họp giao ban Công an, Quân sự.

Phòng họp UBND

- 8h: Đ/c Chủ tịch + Phó Chủ tịch dự họp cấp ủy tháng 11/2016.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Phó Chủ tịch dự triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Phòng họp UBND

 

Thứ ba

08/11

- 7h30: Đ/c Đ/c Phó Chủ tịch hỗ trợ thu nợ thuế ngoài quốc doanh.

Hộ kinh doanh

- 13h30: Đ/c Phó Chủ tịch vận động thu nợ vốn đối ứng công trình giao thông nông thôn năm 2015 ấp Căn Cứ.

Hộ dân

 

Thứ tư

09/11

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự họp mặt người nghèo tham gia phát triển kinh tế và tham gia chương trình Đồng khởi khởi nghiệp thoát nghèo bền vững năm 2016 cấp huyện.

HT. UBND huyện

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + Phó Chủ tịch làm việc với thường trực Đảng ủy, thường trực Hội đồng nhân dân để thống nhất số liệu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017.

Phòng họp UBND

 

Thứ năm

10/11

- 7h30: Đ/c Chủ tịch họp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật.

Phòng họp UBND

- 16h30: Đ/c Phó Chủ tịch tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ấp Chợ.

Văn phòng ấp

 

Thứ sáu

11/11

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch tham gia đoàn vận động thu nợ thuế ngoài quốc doanh.

Hộ kinh doanh

- 13h30: Đ/c Phó Chủ tịch tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ấp 7.

Nhà văn hóa ấp

 Thứ bảy

12/11

- 7h30: Đ/c Chủ tịch trực giải quyết hành chính.

UBND xã

- 18h: Đ/c Chủ tịch tham dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ấp Căn Cứ.

Văn phòng ấp

 

          - Ngoài thời gian trên nếu có công việc đột xuất phát sinh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã sẽ phân công trực giải quyết công việc tại cơ quan và kịp thời phối hợp với các ngành, đoàn thể để thực hiện./.

 

 

Tin khác