Site banner

Thông báo lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 17/10/2016 đến ngày 22/10/2016)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

Thứ hai

17/10

- 7h: Đ/c Chủ tịch họp giao ban Công an, Quân sự.

Phòng họp UBND

- 8h: Đ/c Chủ tịch dự họp giao ban các thường trực.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Phó Chủ tịch tham gia vận động giải phóng mặt bằng lộ ấp 5, 7.

Hộ dân

 

Thứ ba

18/10

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch hỗ trợ thu nợ thuế ngoài quốc doanh.

Hộ kinh doanh

- 13h30: Đ/c Phó Chủ tịch dự họp Ban chấp hành Hội Sinh vật cảnh xã.

Phòng họp UBND

 

Thứ tư

19/10

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch tham dự tập huấn và hướng dẫn viết bản mô tả sáng kiến.

HT. UBND huyện

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự xét duyệt chính trị năm 2017 cấp huyện.

HT. BCH/QS huyện

- 13h30: Đ/c Phó Chủ tịch dự Đại hội Đại biểu Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tán tật, trẻ mồ côi huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

HT. UBND huyện

 

Thứ năm

20/10

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch dự làm việc với các hộ kinh doanh nhạc sóng, ghe tải để vận động thuế môn bài.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự họp Hội đồng chính sách xã hội huyện.

HT. UBND huyện

 

Thứ sáu

21/10

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch kiểm tra việc phát tiền điện cho hộ nghèo quí III/2016.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự kiểm tra công tác Quốc phòng, quân sự địa phương năm 2016 (BCH/QS huyện kiểm tra).

BCH/QS xã

- 15h30: Đ/c Chủ tịch dự họp tuần “Tổ một cửa”.

Phòng họp UBND

 Thứ bảy

22/10

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch trực giải quyết hành chính.

UBND xã

          - Ngoài thời gian trên nếu có công việc đột xuất phát sinh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã sẽ phân công trực giải quyết công việc tại cơ quan và kịp thời phối hợp với các ngành, đoàn thể để thực hiện./.

 

 

Tin khác