Site banner

Thông báo lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 30/5/2016 đến ngày 04/6/2016)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

Thứ hai

30/5

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự họp giao ban các thường trực.

Phòng họp UBND

- 9h: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT hội ý đầu tuần Ủy ban nhân dân.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự Đại hội Phụ nữ xã nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhà văn hóa xã

- 14h: Đ/c PCT-VH dự họp trù bị, bốc thăm giải bóng đá tranh Cúp Nguyễn Ngọc Thăng lần V năm 2016.

Phòng họp UBND

 

 

Thứ ba

31/5

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + PCT-VH dự Đại hội Phụ nữ xã nhiệm kỳ 2016-2021.

Nhà văn hóa xã

- 13h30: Đ/c PCT-KT làm việc với ông Tâm, Công ty Phú Lộc ấp Nghĩa Huấn để thống nhất kinh phí thi công lộ vào Nhà máy phát điện Đồng Khởi ấp Nghĩa Huấn.

 

Phòng họp UBND

 

Thứ tư

01/6

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + PCT-KT đi công tác Hội Khoa học cầu đường tỉnh để xin kinh phí xây dựng cầu Bà Rằng, ấp Cái Chốt.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-VH họp triển khai Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, kế hoạch giảm nghèo năm 2016.

 

Phòng họp UBND

 

Thứ năm

02/6

- 7h30: Đ/c PCT-VH họp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự làm việc các hộ vay quá hạn Ngân hàng chính sách.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-VH dự khai mạc giải bóng đá tranh Cúp Nguyễn Ngọc Thăng lần V/2016.

Sân vận động

 

Thứ sáu

03/6

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT họp Tổ công tác triển khai bước 2 công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017.

Phòng họp UBND

- 7h30: Đ/c PCT-KT giám sát tiến độ thi công cầu liên tổ 6, 7 ấp Cái Chốt.

Tại công trình

 Thứ bảy

04/6

- 7h30: Đ/c Chủ tịch trực giải quyết hành chính.

UBND xã

- 7h: Đ/c PCT-KT đi thăm tân binh ở Quân đoàn 4, tỉnh Bình Dương.

Tại Quân đoàn

- Ngoài thời gian trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã trực giải quyết công việc tại cơ quan; Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, Đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Tin khác