Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  516 /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày   18  tháng  9   năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 21/9 đến ngày 25/9/2015)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

 

Thứ hai

21/9

- 7h30: Đ/c Chủ tịch họp giao ban các Thường trực.

Phòng họp UBND

- 9h: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT hội ý đầu tuần Uy ban nhân dân

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

HT. UBND huyện

 

Thứ ba

22/9

- 7h30: Đ/c PCT-VH dự làm việc Đoàn công tác Sở LĐ-TBXH tỉnh về giải quyết hồ sơ chính sách người có công.

HT.UBND huyện

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự kiểm tra công tác tư pháp (02 năm) 2014, 2015.

Phòng họp UBND

 

 

Thứ tư

23/9

- 7h30: Đ/c Chủ tịch đi công tác tại Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện.

TT. Dân số huyện

- 7h30: Đ/c PCT-KT hỗ trợ thu hồi nợ thuế

Tại hộ kinh doanh

- 9h: Đ/c PCT-VH tiếp đơn vị tài trợ phát quà Trung thu cho học sinh nghèo.

Trường Tiều học NNT (Khung ấp 5)

- 13h30: Đ/c Chủ tịch họp Chi bộ Công an

Phòng họp Công an

- 13h30: Đ/c PCT-VH dự tổng kết thực hiện Quyết định 62 của Thủ tướng chính phủ.

Phòng họp UBND

 

Thứ năm

24/9

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự tập huấn công tác đối ngoại với nhân dân năm 2015 (01 ngày).

VP. Tỉnh ủy

- 7h30: Đ/c PCT-VH họp Ban quản lý Dự án Washoba.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-KT dự nghiệm thu Trường Mầm Non.

Trường Mầm Non

 

Thứ sáu

25/9

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự họp Chi bộ ấp 5

Văn phòng ấp 5

- 7h30: Đ/c PCT-KT đưa lực lượng lao động trồng cây tuyến ấp 7.

Tại tuyến lộ Mỹ Thạnh –Thuận Điền

- 7h30: Đ/c PCT-VH dự tập huấn xây dựng đời sống văn hóa.

HT.UBND huyện

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự họp Chi bộ ấp Nghĩa Huấn.

Nhà ông 10 Ngọc

- 14h: Đ/c PCT-KT dự nghiệm thu lộ từ tổ NDTQ số 14 đến 17 ấp Nghĩa Huấn.

Tại công trình

- 13h30: Đ/c PCT-VH dự họp Chi bộ Trường Trung học cơ sở Mỹ Thạnh

HT. Trường THCS

Thứ bảy

26/9

- 7h30: Đ/c PCT-VH trực giải quyết hành chính

UBND xã

          - Ngoài thời gian trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã trực giải quyết công việc tại cơ quan; Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, Đoàn thể phối hợp thực hiện./.                                                                     

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet. 15b.

 

Đã ký

Phạm Thanh Diễn

 

 

 

 

 

Tin khác