Site banner

Thông báo lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 16/5/2016 đến ngày 22/5/2016)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

Thứ hai

16/5

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự họp giao ban các thường trực.

Phòng họp UBND

- 9h: Đ/c PCT-VH dự phát quà cho học sinh Trường Mầm Non Mỹ Thạnh, khung ấp 6.

Khung trường

Mầm Non ấp 6

- 13h30: Đ/c PCT-VH làm việc với Ban Giám hiệu 3 trường về công tác chuẩn bị tổng kết năm học 2015-2016.

Ban Giám hiệu

3 trường

 

Thứ ba

17/5

- 7h30: Đ/c Chủ tịch kiểm tra kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ấp Chợ

Điểm bầu cử

- 13h30: Đ/c Chủ tịch kiểm tra công tác bầu cử ấp Căn Cứ.

Điểm bầu cử ấp

 

Thứ tư

18/5

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT dự họp Cấp ủy tháng 5/2016.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ấp Nghĩa Huấn.

Điểm bầu cử

 

Thứ năm

19/5

- 7h30: Đ/c Chủ tịch kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ấp 5.

Nhà văn hóa ấp

- 13h30: Đ/c Chủ tịch kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ấp 6.

Văn phòng ấp

 

Thứ sáu

20/5

- 7h30: Đ/c PCT-VH dự tổng kết năm học 2015-2016 Trường Mầm Non Mỹ Thạnh.

Trường Mầm Non

- 13h30: Đ/c Chủ tịch kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ấp 7.

Nhà văn hóa ấp

- 13h30: Đ/c PCT-VH làm việc với các ấp, kiểm tra, kết thúc Dự án Washoba.

Văn phòng ấp

 

 Thứ bảy

21/5

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch văn hóa trực giải quyết hành chính.

UBND xã

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + PCT-KT kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở các đơn vị bầu cử.

Điểm bầu cử

Chủ nhật

22/5

- 6h: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT kiểm tra công tác bầu cử ở các đơn vị bầu cử (01 ngày).

Điểm bầu cử

 

          - Ngoài thời gian trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã trực giải quyết công việc tại cơ quan; Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, Đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Tin khác