Site banner

Thông báo lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 20/3/2017 đến ngày 25/3/2017)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

Thứ hai

20/3

- 7h: Đ/c Chủ tịch họp giao ban Công an, Quân sự.

Phòng họp Công an

- 8h30: Đ/c Chủ tịch dự họp giao ban các thường trực.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Phó Chủ tịch dự triển khai Phương án tổng điều tra kinh tế năm 2017.

HT.UBND huyện

 

Thứ ba

21/3

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự tập huấn cập nhật thông tin (1 ngày).

Trường Chính trị

- 13h30: Đ/c Phó Chủ tịch vận động vốn đối ứng công trình nông thôn mới ở ấp Chợ.

Hộ dân

 

Thứ tư

22/3

- 8h: Đ/c Chủ tịch tham dự phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án Phan Duy Khương, thường trú ấp 2, xã Lương Hòa.

Nhà văn hóa xã

- 13h30: Đ/c Phó Chủ tịch vận động vốn đối ứng công trình nông thôn mới ở ấp Nghĩa Huấn.

Hộ dân

 

Thứ năm

23/3

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch hỗ trợ thu thuế ngoài quốc doanh.

Hộ kinh doanh

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + Phó Chủ tịch dự hội nghị sơ kết quí I, triển khai phương hướng nhiệm vụ quí II/2017 Đảng ủy xã.

Nhà văn hóa xã

 

Thứ sáu

24/3

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch vận động vốn đối ứng công trình nông thôn mới ở ấp 7.

Hộ dân

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy xã với nhân dân năm 2017.

Nhà văn hóa xã

- 13h30: Đ/c Phó Chủ tịch dự họp mặt hộ nghèo năm 2017.

Phòng họp UBND

 Thứ bảy

25/3

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch trực giải quyết hành chính.

UBND xã

 

          - Ngoài thời gian trên nếu có công việc đột xuất phát sinh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã sẽ phân công trực giải quyết công việc tại cơ quan và kịp thời phối hợp với các ngành, đoàn thể để thực hiện./.

Tập tin đính kèm: 

Tin khác