Site banner

Thông báo lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 18/01/2016 đến ngày 23/01/2016)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

Thứ hai

18/01

- 7h: Đ/c Chủ tịch dự họp giao ban Công an - Quân sự.

Phòng họp Công an

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT dự họp Cấp ủy tháng 01/2016.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự tổng kết Chi bộ ấp Nghĩa Huấn.

Nhà ông Lê Văn Ngọc, Nghĩa Huấn

- 13h30: Đ/c PCT-VH dự tổng kết công tác y tế năm 2015 và triển khai Dự án Washoba năm 2016.

Phòng họp UBND

 

 

 

Thứ ba

19/01

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự họp xét duyệt chính trị cấp huyện.

BCH/QS huyện

- 7h30: Đ/c PCT-VH kiểm tra, rà soát công tác tổng điều tra hộ nghèo các ấp.

Văn phòng ấp

- 13h30: Đ/c Chủ tịch Họp xét thi đua, khen thưởng tổng kết năm 2015.

Phòng họp UBND

 

 

Thứ tư

20/01

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự hội nghị tổng kết năm 2015 Chi Cục thuế.

HT.UBND huyện

- 13h30: Đ/c PCT-KT dự hội nghị tổng kết Ngành Kinh tế - Hạ tầng huyện.

HT.UBND huyện

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị tổng kết khối Mặt trận Tổ quốc xã năm 2015.

Nhà văn hóa

 

Thứ năm

21/01

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2015.

Nhà văn hóa

- 13h30: Đ/c PCT-KT mời làm việc số hộ dân 02 bên phố chợ để vận động không lấn chiếm lòng đường.

Phòng họp UBND

 

Thứ sáu

22/01

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT họp triển khai kế hoạch họp mặt “Mừng Đảng, mừng Xuân” Bính Thân năm 2016.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự họp Tổ “Một cửa”.

Phòng họp UBND

Thứ bảy

23/01

- 7h30: Đ/c Chủ tịch trực giải quyết hành chính

UBND xã

 

          - Ngoài thời gian trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã trực giải quyết công việc tại cơ quan; Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, Đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Tin khác