Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:   81  /TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày  06   tháng  02   năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 09/2 đến ngày 14/2/2015)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Thứ hai

09/2

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự hội nghị tổng kết công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy năm 2014 ở huyện

HT. UBND huyện

- 7h30: Đ/c PCT-VH dự tập huấn triển khai các văn bản quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm

Sở Y tế

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + PCT-KT thăm, chúc Tết, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, nguyên Bí thư, Chủ tịch qua các thời kỳ.

Tại hộ gia đình

Thứ ba

10/2

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự họp mặt truyền thống lần thứ 18 năm 2015 Ủy ban nhân dân huyện

 

HT. UBND huyện

- 7h30: Đ/c PCT-KT dự lễ trao lệnh gọi nhập ngũ năm 2015

Nhà văn hóa xã

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + PCT-KT thăm, chúc Tết, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, nguyên Bí thư, Chủ tịch qua các thời kỳ.

Tại hộ gia đình

 

Thứ tư

11/2

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự họp giao tháng 02/2015 công tác Dân số - KHHGĐ.

Phòng họp UBND

- 7h30: Đ/c PCT-KT hỗ trợ thu thuế môn bài năm 2015.

Tại hộ kinh doanh

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + PCT-VH thăm, chúc tết, tặng quà các tổ chức tôn giáo.

Tại các cơ sở

thờ tự tôn giáo

 

 

Thứ năm

12/2

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT dự họp Cấp ủy tháng 02/2015.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-KT phối hợp với Công ty Thành Lợi kiểm tra việc sắp xếp Chợ Tết năm 2015.

Hộ kinh doanh

Chợ Mỹ Thạnh

 

Thứ sáu

13/2

- 6h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT viếng Đền thờ liệt sĩ xã.

Tại Đền thờ liệt sĩ

- 8h: Đ/c Chủ tịch + PCT-KT thăm, chúc Tết Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Công an, Quân sự huyện và Phòng Tham mưu Tỉnh đội Bến Tre.

Tại các cơ quan

Thứ bảy

14/2

- 7h30: Đ/c PCT-VH Dự lễ trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng”.

HT. UBND huyện

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT kiểm tra việc tổng vệ sinh cơ quan, sắp xếp phòng trực tết Nguyên đán năm 2015.

UBND xã

- Ngoài thời gian nêu trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã giải quyết công việc tại cơ quan. Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet..15b.

 

               

Đã ký

 

Phạm Thanh Diễn

Tin khác