Site banner

Thông báo lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 3/10/2016 đến ngày 8/10/2016)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

Thứ hai

3/10

- 7h: Đ/c Chủ tịch họp giao ban Công an, Quân sự.

Phòng họp UBND

- 8h: Đ/c Chủ tịch dự họp giao ban các thường trực.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Phó Chủ tịch tham gia Đoàn vận động nhân dân hiến đất, hoa màu công trình lộ ấp 5, ấp 7.

Hộ dân

 

Thứ ba

4/10

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự mitting hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy”.

TT. VH&TT huyện

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự bàn giao mặt bằng Cầu Cái Tắc.

Tại công trình

- 13h30: Đ/c Phó Chủ tịch vận động thu nợ công trình giao thông nông thôn ấp Căn Cứ.

Hộ dân

 

Thứ tư

5/10

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + Phó Chủ tịch họp Thành viên Ủy ban nhân dân tháng 10/2016.

Phòng họp UBND

- 14h: Đ/c  Đ/c Phó Chủ tịch vận động thu nợ công trình giao thông nông thôn ấp 6.

Phòng họp UBND

 

Thứ năm

6/10

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự họp Cấp ủy tháng 10/2016.

Phòng họp UBND

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch dự kiểm tra Cơ quan văn hóa Trạm y tế xã.

Trạm y tế

- 13h30: Đ/c Phó Chủ tịch hỗ trợ thu nợ thuế ngoài quốc doanh.

Hộ kinh doanh

 

Thứ sáu

7/10

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch hỗ trợ thu nợ thuế ngoài quốc doanh.

Hộ kinh doanh

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + Phó Chủ tịch dự triển khai kế hoạch thu gôm, xử lý rác thải.

Phòng họp UBND

 Thứ bảy

8/10

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch trực giải quyết hành chính.

UBND xã

 

          - Ngoài thời gian trên nếu có công việc đột xuất phát sinh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã sẽ phân công trực giải quyết công việc tại cơ quan và kịp thời phối hợp với các ngành, đoàn thể để thực hiện./.

 

Tin khác