Site banner

Thông báo lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 20/6/2016 đến ngày 25/6/2016)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

Thứ hai

20/6

- 7h: Đ/c Chủ tịch dự họp giao ban Công an, quân sự.

Phòng họp Công an

- 8h: Đ/c Chủ tịch dự họp giao ban các thường trực.

Phòng họp UBND

- 7h30: Đ/c PCT-VH dự tập huấn công tác y tế.

HT.Trường THCS

- 7h30: Đ/c PCT-KT dự tập huấn tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp, thủy sản.

Nhà văn hóa

- 13h30: Đ/c PCT-VH dự tập huấn công tác y tế.

HT.Trường THCS

- 13h30: Đ/c PCT-KT dự tập huấn tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp, thủy sản.

Nhà văn hóa

 

Thứ ba

21/6

- 7h30: Đ/c PCT-KT dự tập huấn tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp, thủy sản.

Nhà văn hóa

- 13h30: Đ/c PCT-KT dự tập huấn tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp, thủy sản.

Nhà văn hóa

 

Thứ tư

22/6

- 7h30: Đ/c Đ/c PCT-KT hỗ trợ vận động vốn đối ứng công trình giao thông nông thôn ấp Căn Cứ.

Hộ dân

- 13h30: Đ/c PCT-KT hỗ trợ vận động vốn đối ứng công trình giao thông nông thôn ấp Cái Chốt

Hộ dân

- 15h: Đ/c Chủ tịch họp Tổ “Một cửa”.

Phòng họp UBND

 

Thứ năm

23/6

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự hòa giải tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông Đỗ Hoàng Dũng và bà Nguyễn Thị Ri, Nguyễn Thị Sanh ấp Chợ.

Phòng tiếp dân

- 7h30: Đ/c PCT-KT dự khởi công Cầu Bà Rằng ấp Cái Chốt.

Tại công trình

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự hòa giải tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông Đỗ Hoàng Dũng và bà Nguyễn Thị Hằng ấp Chợ.

Phòng tiếp dân

 

Thứ sáu

24/6

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự kỳ họp lần nhất, Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

HT.UBND huyện

- 7h30: Đ/c PCT-VH dự họp Chi bộ y tế

Trạm y tế

- 13h30: Đ/c PCT-VH dự họp Chi bộ trường Trung học cơ sở.

Trường THCS

- 13h30: Đ/c PCT-KT hỗ trợ vận động vốn đối ứng công trình giao thông nông thôn ấp Căn Cứ.

Hộ dân

 Thứ bảy

25/6

- 7h30: Đ/c Chủ tịch trực giải quyết hành chính.

UBND xã

 - Ngoài thời gian trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã trực giải quyết công việc tại cơ quan; Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, Đoàn thể phối hợp thực hiện./.

 

Tin khác