Site banner

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN

    XÃ MỸ THẠNH

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 564/TB-UBND

 

Mỹ Thạnh, ngày 16  tháng 10  năm 2015

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 19/10 đến ngày 24/10/2015)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

Thứ hai

19/10

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự họp giao ban các Thường trực.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + PCT-VH dự họp Cấp ủy tháng 10/2015.

Phòng họp UBND

 

Thứ ba

20/10

- 7h30: Đ/c PCT-KT học lớp Trung cấp chính trị (theo lịch học) thời gian 05 ngày.

Trường Chính trị

- 7h30: Đ/c PCT-VH dự hội thi về Bình đẳng giới (01 ngày).

HT.UBND huyện

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự huyện kiểm tra công tác DS-KHHGĐ năm 2015.

Trạm Y tế xã

 

 

 

 

Thứ tư

21/10

- 7h30: Đ/c PCT-VH dự tập huấn Bảo hiểm y tế

HT. UBND huyện

- 7h30: Đ/c Chủ tịch cùng Ban vận động xây dựng công đoàn cơ sở ngoài quốc doanh huyện làm việc với Công ty TNHH VLXD Hải Sơn về thành lập công đoàn Công ty và thu 2% công đoàn phí.

Công ty TNHH VLXD Hải Sơn ấp Nghĩa Huấn

- 13h30: Đ/c PCT-VH họp Ban quản lý Dự án Washoba mở rộng.

Phòng họp UBND

- 15h: Đ/c Chủ tịch dự họp xét duyệt chính trị nghĩa vụ quân sự năm 2015 cấp huyện.

Ban chỉ huy quân sự huyện

 

 

Thứ năm

22/10

- 7h30: PCT-VH họp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật và hướng dẫn làm hồ sơ cho đối tượng đủ điều kiện.

Phòng họp UBND

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự hòa giải tranh chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của ông Ngô Văm Muôn, ấp Chợ.

Phòng tiếp dân

- 13h30: Đ/c Chủ tịch, PCT-VH Dự hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-VH phối hợp vận động đối tượng ma túy tại cộng đồng.

Các đối tượng

ở các ấp

 

 

Thứ sáu

23/10

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự Hội nghị khách hàng và triển khai thanh toán tiền điện qua ngân hàng.

Nhà văn hóa

TT. Giồng Trôm

- 7h30: Đ/c PCT-VH dự lễ phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng.

Hộ ông 3 Kiệt

ấp Nghĩa Huấn

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự họp mặt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Công an xã.

HT. UBND huyện

- 14h: Đ/c PCT-KT nghiệm thu công trình bom cát mở rộng lộ tổ 3 đến tổ 9 ấp 6.

Tại công trình

Thứ bảy

24/10

- 7h30: Đ/c Phó Chủ tịch kinh tế trực giải quyết hành chính

UBND xã

  - Ngoài thời gian trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã trực giải quyết công việc tại cơ quan; Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, Đoàn thể phối hợp thực hiện.                                                

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- TT. ĐU-HĐND xã;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch;

- Các ngành, Đoàn thể;

- Lưu: VT, Viet. 15b.

 

Đã ký

Phạm Thanh Diễn

 

 

 

 

 

Tin khác