Site banner

Thông báo lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 06/6/2016 đến ngày 11/6/2016)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

Thứ hai

06/6

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự họp giao ban các thường trực.

Phòng họp UBND

- 7h30: Đ/c PCT-VH dự lễ trao bằng mừng thọ người cao tuổi.

Nhà văn hóa xã

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + PCT-VH dự họp thành viên Ủy ban nhân dân tháng 6/2016.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-KT dự họp triển khai bổ sung Hướng dẫn số 538/HD-SNN-STC ngày 25 tháng 9 năm 2013 về trình tự, thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

 

HT.UBND huyện

 

 

Thứ ba

07/6

- 7h30: Đ/c PCT-KT phối hợp cùng Trạm cấp nước huyện khảo sát đường ống cung cấp nước máy tuyến ấp 7.

Tại công trình

- 13h30: Đ/c PCT-KT họp thông qua Quyết định thành lập Tổ giám sát môi trường hộ Nguyễn Thanh Dũng ấp 5.

Phòng họp UBND

 

Thứ tư

08/6

- 7h30: Đ/c PCT-KT dự triển khai kế hoạch Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.

HT. UBND huyện

- 7h30: Đ/c PCT-VH dự kiểm tra phổ cập trường Mầm Non.

Trường Mầm Non

- 13h30: Đ/c PCT-VH họp triển khai kế hoạch giảm nghèo, giải quyết việc làm giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch giảm nghèo năm 2016.

 

Phòng họp UBND

 

Thứ năm

09/6

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT dự kiểm tra nâng chất xã văn hóa.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự làm việc các hộ vay quá hạn Ngân hàng chính sách.

Phòng họp UBND

 

Thứ sáu

10/6

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT họp Tổ công tác triển khai bước 2 công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017.

Phòng họp UBND

- 7h30: Đ/c PCT-KT vận động vốn đối ứng công trình giao thông nông thôn ấp Căn Cứ, ấp 6.

Hộ dân

 Thứ bảy

11/6

- 7h30: Đ/c PCT-VH trực giải quyết hành chính.

UBND xã

 

          - Ngoài thời gian trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã trực giải quyết công việc tại cơ quan; Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, Đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Tin khác