Site banner

Thông báo lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 28/12/2015 đến ngày 02/01/2016)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

 

Thứ hai

28/12

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự họp giao ban các thường trực.

Phòng họp UBND

- 9h: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT hội ý thường trực Ủy ban nhân dân.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-VH dự họp Chi bộ Cơ quan.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-KT làm việc với các hộ dân hai bên phố chợ để vận động không lấn chiếm vĩa hè, lòng, lề đường.

Phòng tiếp dân

 

 

Thứ ba

29/12

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự họp Hội đồng nhân dân xã Phong Nẫm (01 ngày).

UBND Phong Nẫm

- 7h30: Đ/c PCT-VH dự hội nghị tổng kết năm 2015 Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo huyện.

HT.UBND huyện

- 13h30: Đ/c PCT-VH kiểm tra các điểm niêm yết công khai kết quả tổng điều tra hộ nghèo.

Văn phòng ấp

- 13h30: Đ/c PCT-KT vận động hộ dân đăng ký thu gôm rác thãi.

Hộ dân

 

Thứ tư

30/12

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình kinh tế xã hội năm 2015.

Nhà văn hóa

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự hội nghị giao chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2016.

HT. BCH/QS huyện

- 13h30: Đ/c vận động hộ dân đăng ký thu gôm rác thãi.

Hộ dân

 

 

Thứ năm

31/12

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự sơ kết học kỳ I năm học 2015-2016 Trường THCS Mỹ Thạnh

Trường THCS

Mỹ Thạnh

- 13h30: Đ/c Chủ tịch dự làm việc với bà Võ Thị Mai ấp Chợ về việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-KT kiểm tra môi trường hộ chăn nuôi heo ấp 5.

Hộ chăn nuôi

Thứ sáu

01/01

- Nghỉ Tết Dương lịch

 

 

Thứ bảy

02/01

- 7h30: Đ/c Chủ tịch trực giải quyết hành chính

UBND xã

Tin khác