Site banner

Thông báo lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần của lãnh đạo Ủy ban nhân dân

( Từ ngày 13/6/2016 đến ngày 19/6/2016)

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

 

Thứ hai

13/6

- 7h: Đ/c Chủ tịch dự họp giao ban Công an, quân sự.

Phòng họp Công an

- 8h: Đ/c Chủ tịch dự họp giao ban các thường trực.

Phòng họp UBND

- 13h30: Đ/c PCT-VH họp triển khai kế hoạch giảm nghèo, giải quyết việc làm giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch giảm nghèo năm 2016.

Phòng họp UBND

 

 

Thứ ba

14/6

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + PCT-VH dự hội nghị học tập quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

HT. UBND huyện

- 13h30: Đ/c Chủ tịch + PCT-VH dự hội nghị học tập quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

HT. UBND huyện

- 13h30: Đ/c PCT-KT vận động vốn đối ứng công trình giao thông nông thôn ấp Căn Cứ.

Hộ dân

 

Thứ tư

15/6

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + PCT-VH dự hội nghị học tập quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

HT. UBND huyện

- 13h30: Đ/c PCT-KT hỗ trợ vận động vốn đối ứng công trình giao thông nông thôn ấp Căn Cứ.

Hộ dân

 

Thứ năm

16/6

- 7h30: Đ/c Chủ tịch dự tập huấn cập nhật thông tin mới cho Chủ tịch UBND (01 ngày).

Trường Chính trị

- 7h30: Đ/c PCT-KT dự triển khai Thông tư 51/2014/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 12 năm 2014 và Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

HT. UBND huyện

- 13h30: Đ/c PCT-KT hỗ trợ vận động vốn đối ứng công trình giao thông nông thôn ấp 6.

Hộ dân

 

Thứ sáu

17/6

- 7h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT dự họp Cấp ủy tháng 6/2016.

Phòng họp UBND

- 7h30: Đ/c PCT-KT hỗ trợ vận động vốn đối ứng công trình giao thông nông thôn ấp 6.

Hộ dân

 Thứ bảy

18/6

- 7h30: Đ/c PCT-KT trực giải quyết hành chính.

UBND xã

- 13h30: Đ/c PCT-VH kiểm tra việc trang trí, khâu hậu cần, dọn dẹp vệ sinh khu vực Đền thờ Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng.

Khu vực Đền thờ

Nguyễn Ngọc Thăng

Chủ nhật

19/6

- 6h30: Đ/c Chủ tịch + 02 PCT tổ chức lễ Giỗ Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng.

Đền thờ Lãnh binh

Nguyễn Ngọc Thăng

 

          - Ngoài thời gian trên các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã trực giải quyết công việc tại cơ quan; Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các ngành, Đoàn thể phối hợp thực hiện./.

Tin khác